< Terug naar overzicht

Lagere belasting op bedrijfslaptop of -gsm

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet en internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Hiermee wordt het systeem aanzienlijk vereenvoudigd en dalen de belastingen op die voordelen.

Heel wat werkgevers staan een pc, gsm of tablet ter beschikking van hun werknemers. Dit wordt beschouwd als een privé belastbaar voordeel. Het bedrag van dat belastbaar voordeel werd bepaald door ofwel (a) de zogenaamde werkelijke waarde voor de werknemer (hierbij werd getracht om te bepalen wat het voordeel in de praktijk zou betekenen voor de werknemer), ofwel via (b) een forfait, maar daarvan waren er tot op heden slechts twee, namelijk 180 euro voor een pc en 60 euro voor internet.

Het huidige stelsel was dus aan modernisering toe. Duidelijkheid en transparantie waren immers zoek door de verouderde regelgeving. Er werd bijvoorbeeld enkel rekening gehouden met pc’s en nog niet met laptops of tablets. Daarnaast was het ook onduidelijk hoe men smartphones moest beoordelen, omdat die toestellen zowel een voordeel via het toestel als via het internet vertegenwoordigen. Pc’s zijn bovendien veel goedkoper geworden de laatste jaren, hoewel het belastbaar voordeel deze trend niet volgde. Ten slotte miste België coherentie tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de federale overheidsdienst Financiën.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het stelsel daarom gemoderniseerd op twee manieren. Ten eerste door duidelijke en realistische bedragen te hanteren. De bedragen worden dus aangepast aan de huidige waarde van een gratis terbeschikkingstelling. Ten tweede zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de federale overheidsdienst Financiën dezelfde bedragen hanteren in het nieuwe stelsel.

Bron: Persbericht minister van Financiën Johan Van Overtveldt

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen