< Terug naar overzicht

Kwart van 55-plussers wil nieuwe job (én langer aan de slag blijven)

Jobmobiliteit en langer werken, het zijn onderwerpen die steeds actueel blijven en soms wat stof doen opwaaien. Uit een studie blijkt nu dat oudere werknemers sneller geneigd zijn om van job te veranderen dan hun jongere collega’s. Zo wil een kwart van de 55-plussers een nieuwe job én langer aan de slag blijven.

Meer dan de helft (51 procent) van de respondenten ziet zichzelf binnen het jaar van job veranderen tegenover 45 procent in 2014. De algemene jobmobiliteit verandert niet in vergelijking met 2014: 39 procent van de respondenten wil even snel van job te veranderen als in 2014, 30 procent sneller en 31 procent minder snel. Dit is één van de conclusies over de Belgische arbeidsmarkt uit de Candidate Pulse, een onderzoek dat jaarlijks wordt gelanceerd door de HR-groep Acerta bij meer dan 1500 Belgische bedienden.

Een belangrijke kanttekening die moet worden gemaakt, is uiteraard dat de intentie tot verandering niet altijd leidt tot het effectief veranderen van job. In de historische gegevens van de Candidate Pulse werd daarom gezocht naar correlaties. Hieruit blijkt dat één op de vier van de respondenten effectief veranderd is van job tijdens de voorbije twee jaar.

De intenties van de respondenten  moeten dus geïnterpreteerd worden met de nodige voorzichtigheid. Werknemers hebben soms voornemens maar gaan niet altijd tot actie over of er wijzigt iets in hun huidige situatie waardoor ze de stap uiteindelijk niet zetten. Uit de cijfers blijkt wel overduidelijk dat er een groter optimisme is bij de werknemers en dat ze open staan voor verandering in hun professionele carrière, wellicht ook door de hoopgevende economische context.

55-plussers meest mobiel en flexibel

Oudere werknemers worden vaak gezien als een vaste waarde in het bedrijf. Ze zijn loyaal, kennen de organisatie als hun broekzak en worden vaak gezien als de stabiele rots in de branding. Verrassend is echter dat bijna een kwart van de werkende 55-plussers zelf aangeeft actief op zoek te zijn naar een andere job. Eveneens markant is dat vooral oudere werknemers zichzelf al binnen de zes maanden van job zien veranderen.

Oudere werknemers zijn dus mobieler op de jobmarkt dan jongeren en de mid-careers. Niet enkel nemen ze hier het voortouw, maar ze zijn ook meer flexibel binnen hun huidige functie dan jongere werknemers. Zo zeggen ze sneller bereid te zijn hun loonverwachtingen aan te passen in ruil voor meer werkzekerheid. 

De oudere generatie wil ook langer aan de slag blijven: 30 procent van de 55-plussers is ervan overtuigd dat ze langer dan hun 65ste aan het werk zullen zijn, tegenover minder dan 16 procent van de jongeren onder de 24. Hoewel de oudere generatie zich dus al mentaal voorbereid heeft op de verandering, is er nog wat overtuigingswerk nodig bij starters.

Het einde van de traditionele carrièreladder?

Uit de studie blijkt ook dat medewerkers niet uitsluitend meer denken in termen van een traditioneel hiërarchisch doorgroeipad. Medewerkers willen zich vooral kunnen ontwikkelen. Door mogelijkheden te bieden op vlak van jobverruiming en jobrotatie, is er een verhoogd effect op de jobtevredenheid. Die vaststelling bleek reeds eerder uit de bevraging van 2000 werknemers in de Acerta-talentometer van 2015: werknemers, gevraagd naar hun appreciatie, stellen in zeer hoge mate dat ze binnen 3 à 5 jaar toe zijn aan een nieuwe uitdaging en dat ze hun huidige job ontgroeid zijn.

De consequenties voor werkgevers zijn dan ook duidelijk: willen ze hun werknemers blijvend engageren, dan zal hun organisatie hierop flexibel moeten inspelen. Ze zullen, voor de werknemers die hiervoor vragende partij zijn,  samen op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen voor hen en ze zullen maximaal op maat van de behoeften van de individuele werknemer de arbeidsrelatie uitbouwen, ook op het vlak van verloning.

Zelfontwikkeling buiten de grenzen van de onderneming

De Belgische bediende stelt zich bovendien erg flexibel op. Zo zegt meer dan drie vierde van de ondervraagden ervoor open te staan om in een andere organisatie ingezet te worden, op voorwaarde dat dit hun ontwikkeling ten goede komt.

Maar raakt de werkgever zijn getalenteerde personeelslid dan juist niet kwijt? Niet noodzakelijk, werknemers de mogelijkheid aanreiken hun vaardigheden tijdelijk verder te ontwikkelen bij een andere werkgever, kan hun engagement net verhogen. De werknemer komt terug met meer kennis en vaardigheden. Bovendien is die nieuwe omgeving het perfecte platform voor de werknemer om zich te ontpoppen als een ware ambassadeur voor het bedrijf.

Blaas geen bruggen op

Werknemers staan ook open om opnieuw bij hun vorige werkgever aan de slag te gaan. Zo blijkt uit de studie dat één op de twee 35-plussers het ziet zitten om terug bij hun vorige werkgever aan de slag te gaan. In een krappe arbeidsmarkt loont het dus zeker de moeite om contact te houden met ex-medewerkers en te overwegen deze opnieuw te werven. Ze hebben immers ervaring opgedaan in een nieuwe omgeving, kennen de organisatie al, maar kunnen er met een vernieuwde blik naar kijken.

De studie geeft de werkgevers dus een duidelijke opdracht: meer flexibiliteit bieden binnen hun organisatie, zowel op het vlak van mogelijkheden als op het vlak van verloning, zonder onderscheid in functie van leeftijd of anciënniteit

Bron: Acerta (acerta.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen