< Terug naar overzicht

Kwart Belgische werknemers getroffen door digitale kloof op de werkvloer

De digitalisering van de werkvloer is in 3 op de 4 bedrijven in volle evolutie. Heel wat werknemers krijgen hierdoor te maken met een digitale kloof in hun professioneel leven. Zij missen de vereiste digitale vaardigheden en er zijn te weinig opleidingen om die aan te scherpen.

Deze week is het de Digitale Week, die dit jaar inzet op de e-inclusieve maatschappij. HR-dienstenbedrijf Tempo-Team onderzocht daarom hoe e-inclusief de Belgische werkvloer is. Wat blijkt? 1 op de 4 Belgische werknemers stelt onvoldoende mee te zijn met de digitalisering. 50-plussers geven dat overigens significant vaker aan dan jongeren tussen 18 en 34 jaar (28 procent versus 18 procent). 1 op de 10 werknemers hinkt zelfs zodanig achterop op het vlak van digitale vaardigheden, dat ze vrezen voor hun jobzekerheid in de nabije toekomst.

Opleiding gevraagd

Deze werknemers worden getroffen door een digitale kloof van de tweede graad, waarbij mensen niet uitgesloten worden omdat ze geen toegang hebben tot het internet, maar wel door gebrekkige digitale vaardigheden. Een belangrijke boosdoener is het gebrek aan opleidingen. Bijna de helft van de werknemers vindt namelijk dat er te weinig opleidingen zijn om hun digitale kennis bij te schaven.

Werkgevers bevestigen het grote belang van digitale vaardigheden bij werknemers: meer dan 1 op de 3 zet sterke digitale skills in zijn top 5 van meest gezochte eigenschappen bij werknemers. Verder bevestigen 6 op de 10 werkgevers dat gebrekkige digitale vaardigheden een negatieve invloed zullen hebben op het carrièreverloop en de werkzekerheid van medewerkers.

Eventuele tekorten aan digitale kennis en vaardigheden bij bestaande werknemers willen werkgevers vooral opvangen bij nieuwe rekruteringen. 2 op de 3 werkgevers vinden namelijk dat het bij nieuwe aanwervingen belangrijk is om de juiste competenties aan te trekken.

Wetgeving en arbeidsreglement schieten tekort

Amper 1 op de 3 bedrijven volgt de impact van technologische veranderingen op jobs en jobinhoud op de voet. Dit ondanks het feit dat ze zich hiertoe engageerden in een cao. Deze cao 39, die bedrijven verplicht om te overleggen en te informeren over de sociale impact van nieuwe technologie op de werkorganisatie en arbeidsvoorwaarden, wordt in 7 op de 10 bedrijven niet toegepast. In de praktijk wordt de verandering van de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden door digitalisering in bijna de helft van de bedrijven (4 op de 10) werkgevers stilzwijgend doorgevoerd.

Bovendien moet één en ander schriftelijk overeengekomen worden, bijvoorbeeld inzake telewerken, glijdende uurroosters en casionele afwezigheden. Ook de sociale partners hebben een grote rol te spelen – de wetgever verschuift hun rol in deze dan ook meer en meer naar het ondernemingsniveau.

Digitale verandering noodzaakt aanpassing van arbeidsreglement

Ook tussen de digitale realiteit op de werkvloer en de afspraken en regels hierrond bestaat een kloof. Digitalisering leidt tot meer flexwerk en bedrijven vangen deze evolutie onvoldoende op in hun arbeidsreglementen en contracten. Zo voorziet slechts 1 op de 3 bedrijven een regeling voor glijdende werkuren of flexwerk. Voor thuiswerk is er amper in 1 op de 4 ondernemingen een reglementering uitgewerkt.

Opvallend is hier dat in meer dan de helft van de van bedrijven waar thuis- of flexwerk mogelijk is, het stilzwijgend toegestaan wordt zonder dat het arbeidsreglement daaraan aangepast is. Daarnaast is er slechts in een derde van de bedrijven een regeling of beleid voor het gebruik van sociale media. Vooral bij kmo’s ontbreken deze kaders, bij grote bedrijven is de situatie beter.

Werknemers zijn nochtans vragende partij voor betere afspraken rond flexibilisering van werk: meer dan de helft van de werknemers vindt bijvoorbeeld dat er een wet moet komen die hen het recht geeft om werkmails na de werkuren niet meer te moeten lezen en/of te beantwoorden, zoals federaal minister van Werk Kris Peeters eerder voorstelde. 4 op de 10 werknemers vindt dan weer dat hun werkgever zelf een e-mailbeleid moet uitstippelen.

Bron: Tempo-Team (tempo-team.be)

 

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen