< Terug naar overzicht

Koetjes en kalfjes verbeteren teamproductiviteit

Managers moeten hun medewerkers aansporen tijd te maken voor een korte babbel over familie of hobby’s. Dat verbetert de productiviteit en versterkt de relaties binnen een team, volgens onderzoek aan de Londense Kingston University.

Praten over het leven buiten het werk, helpt om een sterkere band te ontwikkelen met collega’s en dit komt de samenwerking alleen maar ten goede. Dat besluit Antonia Dietermann die recent doctoreerde in Occupational and Business Psychology aan de Kingston Business School. In veel organisaties echter worden dergelijke gesprekken veeleer ontmoedigd en gezien als tijdverlies.

Voor haar onderzoek verdeelde Dietermann een groep van 125 kantoormedewerkers in twee groepen. Beide groepen vulden eerst een vragenlijst in die peilde naar werkrelaties, teamprestatie en de aanvaardbaarheid van praten over niet aan het werk gebonden zaken.
Vervolgens kreeg de ene groep gedurende twee weken de opdracht zoveel mogelijk te babbelen met collega’s. Elke medewerker ontving een conversatietoolkit met onder meer suggesties over mogelijke gespreksonderwerpen en tips om een gesprek te starten. De tweede groep werd gevraagd een netwerkkaart over hun sociale relaties op het werk in te vullen, maar kregen geen instructies om met elkaar te praten over niet-werk-gerelateerde onderwerpen.

Na twee weken rapporteerden de werknemers uit beide groepen dat de kwaliteit van de werkrelaties verbeterd was, alsook de werkprestaties. Ook was men positiever ten aanzien van niet-werk-gebonden babbels. De veranderingen waren in de tweede groep echter steeds kleiner. Bovendien vonden de deelnemers dat dergelijke niet-werk-gebonden praatjes erg belangrijk zijn.

“Kleine ingrepen die gesprekken tussen collega’s mogelijk maken of aanmoedigen, hebben een grote impact op de relaties tussen collega’s en hun prestaties. Doordat collega’s elkaar beter kennen, verkleint de stap om hulp te vragen bij problemen. Alleen al door meer blootgesteld te worden aan deze sociale babbels, worden ze meer aanvaard en als waardevol ervaren. Managers zouden niet alleen moeten aanmoedigen, maar zelf ook het goede voorbeeld moeten geven”, verklaart Dietermann. Zij wijst erop wijst dat een gesprek over koetjes en niet lang hoeft te duren en ook maar twee tot vijf keer voorvalt op een dag. De meeste gesprekken gaan nog steeds over het werk.

Bron: Kingston University

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen