< Terug naar overzicht

Knelpuntberoepen in rekening gebracht bij bepalen van opzegtermijn

De opzegtermijn van hogere bedienden dient volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie bepaald te worden in functie van de kans van de bediende om een gelijkwaardige betrekking te vinden. In de praktijk bepalen de arbeidsrechtbanken de opzegtermijn echter vaak in abstracto door enkel factoren als anciënniteit, leeftijd en loon in rekening te brengen.

Meer en meer lijkt het er echter op dat werkgevers ook rekening houden met de concrete situatie van de jobmarkt. Met andere woorden, hoe meer vraag er vanwege werkgevers bestaat om een bepaalde vacature in te vullen, hoe lager de opzegtermijn zou kunnen zijn.
Uit recente rechtspraak blijkt inderdaad dat rechters bij de begroting van de opzeggingstermijn rekening houden met de concrete tewerkstellingskansen, met name als het gaat om ‘knelpuntberoepen’.
Zo was het arbeidshof te Antwerpen in een arrest op 5 januari 2009 van oordeel dat het feit dat de functie van de werknemer (verpleegkundige) voorkwam op de lijst met ‘knelpuntberoepen’ van de VDAB de begroting van de opzegtermijn negatief beïnvloedde.
In een recenter arrest van 13 oktober 2009 bevestigde ook het arbeidshof te Brussel deze tendens door rekening te houden met de vraag op de arbeidsmarkt voor slagers, waardoor een kortere opzegtermijn werd toegekend.

Bron: Claeys & Engels

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen