< Terug naar overzicht

Kmo’s voorlopig voorzichtiger

Kmo’s hebben naar aanleiding van de crisis zowel op het vlak van tewerkstelling als op het vlak van loonmatiging minder drastisch ingegrepen dan bedrijven met meer dan 100 werknemers. Maar gevraagd naar hun intenties voor de toekomst, blijken alle bedrijven in gelijke mate te willen besparen.

Acerta Legal Consult en Compensation & Benefits peilde bij HR-directeurs, HR-managers en bedrijfsleiders van 500 Belgische bedrijven naar de doorgevoerde loon- en tewerkstellingsmaatregelen en de intenties voor de toekomst.

Loonmaatregelen


Slechts 4 percent van de ondervraagde bedrijven (groot of klein) ging over tot een collectieve loonvermindering of is dit van plan. Bedrijven zien duidelijk meer heil in ingrepen op het toekomstige loon.
Bij bijna een kwart van de grote ondernemingen werd reeds een loonstop afgekondigd, terwijl nog eens 10 percent het overweegt. In ondernemingen met minder dan 100 werknemers gaat het om respectievelijk 20 en 5 percent.
Voor de bonussen geldt een gelijkaardige evolutie: ruim 35 percent van de grote ondernemingen heeft beslist geen bonus toe te kennen of overweegt het (in de kleine ondernemingen gaat het hier om slechts 15 procent).
Verder hebben vooral grote ondernemingen aandacht voor het grote verschil tussen bruto- en nettoloon. Liefst 17 percent van de grote ondernemingen probeert reeds een deel van het loon te optimaliseren; ruim 18 percent van deze ondernemingen overweegt in de toekomst een aantal maatregelen te nemen om het loon verder te optimaliseren en hierdoor de grote afstand tussen loonkost en nettoloon voor de medewerker te verlagen.
In de kmo’s houdt reeds 10 percent van de ondervraagden rekening met de mogelijkheden inzake loonoptimalisatie. Bijna evenveel kmo’s overwegen vandaag een aantal maatregelen die dit in de toekomst mogelijk moeten maken.

Tewerkstellingsmaatregelen


Bijna 25 percent van de grote bedrijven gaat over tot naakte ontslagen (buiten brugpensioen). Bij de kmo’s gaat het om 15 percent.
Tijdelijke werkloosheid als oplossing voor een overschot van beschikbare arbeidskrachten wordt gehanteerd in bijna 50 percent van de ondernemingen met meer dan 100 werknemers. In ondernemingen met minder dan 100 werknemers is dit slechts 21 percent. Het aantal bedrijven dat de invoering van economische werkloosheid nog maar overweegt is voor de ganse private sector beperkt tot ongeveer 4 percent.
De crisis leidt ook tot belangrijke wijzigingen in de organisatie van het werk. Een kwart van de grote bedrijven zegt dat ze, als gevolg van de crisis, overgegaan is tot de outsourcing of insourcing van bepaalde activiteiten of een grotere flexibiliteit vraagt van haar werknemers door een herverdeling van de arbeid. Een goede 10 percent overweegt dergelijke maatregelen in de nabije toekomst te nemen.
Op dit vlak scoren ook de minder grote ondernemingen beduidend hoog: bijna 20 percent van de ondervraagde ondernemingen stelt een dergelijke organisatorische wijziging te hebben doorgevoerd en ruim 5 percent overweegt dit in de komende periode te zullen doen.

Bron: Acerta

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen