< Terug naar overzicht

Kmo’s leveren 1100 jobs extra in 2016 dankzij loonkostenverlaging

Ruim 28 procent van de kmo’s denkt tegen het einde van 2016 meer mensen te zullen tewerkstellen dan vandaag. Er blijkt bovendien een verband te bestaan tussen dit hoge cijfer en de (graduele) loonkostenverlaging van 33 naar 25 procent.

28,3 procent van de kmo’s verwacht een toename van de tewerkstelling tegen eind 2016. Van hen zegt 52 procent dat ze ook een toename zouden verwachten zonder de verlaging van de werkgeversbijdrage. Voor 29 procent van de bevraagde kmo’s die een toename van de tewerkstelling verwachten, is de verlaging van de werkgeversbijdrage het extra duwtje om te overwegen om meer mensen tewerk te stellen. 19 procent van de kmo’s verwacht een toename louter dankzij de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25 procent. Zo blijkt uit een rondvraag door HR-dienstverlener SD Worx.

5,3 procent verwacht met andere woorden een toename louter dankzij de verlaging van de werkgeversbijdrage, voor 8,3 procent is de verlaging van de werkgeversbijdrage het extra duwtje om te denken dat men meer mensen zal tewerkstellen, 14,8 procent verwacht een toename die er ook zou zijn geweest zonder de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25 procent.

In het tweede kwartaal van 2014 waren er, volgens de RSZ-cijfers, 216.968 kmo’s tot honderd werknemers. Als we ervan uitgaan dat elke kmo die beweert extra te zullen tewerkstellen slechts één extra personeelslid aanwerft, komen we minimaal aan deze cijfers:

  • Er komen 11.347 kmo-jobs bij in 2016, louter dankzij de verlaging (5,23 procent van 216.968).
  • Er komen 17.748 kmo-jobs bij in 2016 die onder andere te danken zijn aan de verlaging (8,18 procent van 216.968).
  • Er komen 30.766 kmo-jobs bij in 2016 zelfs zonder de verlaging.

Ook impact op het behoud van banen

Ongeveer 62 procent van de Belgische kmo’s verwacht een status-quo van de tewerkstelling tegen eind 2016. Ook daar is de taxshiftmaatregel van invloed: 11 procent verwacht een status-quo dankzij de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25 procent. Zij zouden zonder deze verlaging een daling van de tewerkstelling verwachten.

Op 216.968 kmo’s betekent dit dus dat er 23.866 jobs gespaard worden dankzij de loonkostenverlaging. 50,9 procent antwoordt dat ze ook een status-quo zouden verwachten zonder de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25 procent.

Geloof in loonkostenverlaging stijgt sterk

Al in augustus vroeg SD Worx aan de Belgische kmo’s in welke mate de verlaging van de werkgeversbijdrage extra tewerkstelling mee zou bepalen. Vorige maand stelde de HR-dienstverlener de vraag opnieuw. Het verschil is opmerkelijk en klimt van 7,1 procent naar 18,7 procent.

Allerkleinste kmo’s zijn het meest optimistisch

Significant meer kleine kmo’s met minder dan vijf werknemers verwachten een toename van de tewerkstelling louter door de verlaging van de werkgeversbijdrage naar 25 procent dan hun grotere collega’s: zij zijn met 6,7 procent, ten opzichte van 5,23 procent voor de hele populatie.

Wellicht komt dit omdat er vanaf 1 januari 2016 extra stimulansen zijn via een verhoging van de verminderingsbijdragen van de tweede tot zesde werknemer. De grote impact van de maatregel op deze qua tewerkstellingsfluctuatie traditioneel zeer voorzichtige groep werkgevers, is dus zeer positief.

Ten slotte is het ook nog wachten hoeveel ‘nieuwe werkgevers’ er vanaf 1 januari zullen bijkomen via hun eerste tewerkstelling. Hierover zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Bron: SD Worx (sdworx.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen