< Terug naar overzicht

Kmo’s kunnen voortaan makkelijker samen personeel aanwerven

Kmo’s kunnen zich gemakkelijker groeperen om samen personeel aan te werven. Minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Werk Monica De Coninck dienden hiertoe een wetsvoorstel in.

De 'werkgeversgroepering', de mogelijkheid voor kmo’s om zich te groeperen om personeel aan te werven, bestaat al sinds het jaar 2000. Als gevolg van de strenge voorwaarden werd daar in de praktijk echter bitter weinig gebruik van gemaakt. Vandaag zijn amper vier werkgeversgroeperingen bekend, samen goed voor een 30-tal voltijdse equivalenten. Het gaat om Jobiris in Brussel, en Arboriworks, JobArdent en Vert’Emploi in Wallonië. De bevoegde ministers Laruelle en De Coninck willen het systeem nu verruimen en leggen hiertoe een wetsvoorstel op tafel.

Het voorstel stelt een uitbreiding voor naar alle werkzoekenden en niet alleen naar langdurig werkzoekenden of leefloners. De voorwaarde dat werknemers minstens vijf jaar werkloos moeten zijn, wordt geschrapt. De arbeidsovereenkomst kan ook voor een bepaalde duur of voor een welbepaalde opdracht afgesloten worden. Daarnaast kan een werkgeversgroepering onder de vorm van een vzw opgericht worden.

Momenteel moet de gedeelde werknemer langdurig werkloos zijn (5 jaar) of het bestaansminimum of financiële sociale hulp genieten. De werknemer werkt in meerdere ondernemingen met een enkel contract, dat verplicht van onbepaalde duur en voltijds is met de werkgeversgroepering als enige werkgever. De wet stelt dat een werkgeversgroepering de vorm moet hebben van een economisch samenwerkingsverband. Wellicht worden die voorwaarden dus versoepeld.

Volgens minister Laruelle zijn er voor de kmo’s geen bijkomende kosten, noch zware administratieve lasten. Voor de werknemer is het voordeel dat hij of zij niet langer verschillende deeltijdse contracten moet combineren.

Ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden op de versoepeling. “De versoepeling komt zowel werkgevers als werknemers ten goede. Ze geeft werkgevers meer flexibiliteit en meer werknemers komen zo in aanmerking.”

In Frankrijk bestaat het systeem al sinds 1985. Oorspronkelijk was het bedoeld om het delen van werknemers en materiaal door naburige landbouwbedrijven te legaliseren. In 1990 vond het systeem ook ingang in de handelswerknijverheid en later in de industriële sector, het verenigingswezen en de culturele wereld. In 2008 waren in Frankrijk naar schatting 30.000 werknemers tewerkgesteld door werkgeversgroeperingen en waren er bijna 4000 werkgeversgroeperingen. De reden van het succes ligt erin dat het systeem open staat voor alle werkzoekenden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen