< Terug naar overzicht

Kmo’s creëren 7819 extra jobs

De structurele tewerkstelling bij Vlaamse kmo’s steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 1,2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt overeen met 7819 extra jobs. De vrije beroepen kenden de grootste stijging van het aantal arbeidsplaatsen, gevolgd door de financiële diensten.

Dat blijkt uit de driemaandelijkse KMO Tewerkstellingsmonitor van HR-dienstengroep ADMB en ondernemersvereniging Unizo. De monitor is gebaseerd op de tewerkstellingsgegevens van een constant staal van ruim 19.000 kmo’s in Vlaanderen, die ruim 100.000 werknemers tewerkstellen.

De structurele tewerkstelling bij Vlaamse kmo’s steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 1,2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt overeen met 7819 extra jobs. Toch is het nog wat te vroeg om van een definitieve trendbreuk te spreken. Ten opzichte van de nulmeting in januari 2012, daalde de tewerkstelling met 0,5 procent ofwel met 3241 arbeidsplaatsen.

In vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar, daalde de structurele tewerkstelling in het derde kwartaal met 1,4 procent. Volgens de ondernemersorganisatie is dit te wijten aan seizoenseffecten. In de zomer vermindert de activiteit, waardoor ook de tewerkstelling wat achteruit boert.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012, is de stijging het sterkst bij de vrije en intellectuele beroepen (+8,8 procent) en de financiële diensten (+6,9 procent). Ook in de diensten en de distributie stellen we een stijging vast van de structurele tewerkstelling met respectievelijk 4,3 procent en 3,8 procent.

De sterkste daler is de horeca (-4,6 procent). Ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar, is er zelfs een daling met 6,1 procent, een gevolg van de crisis. De bouwsector kent een daling van de tewerkstelling met 1,3 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2012.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen