< Terug naar overzicht

Klassieke verzorgingsstaat verandert in participatiesamenleving

Nederland moet evolueren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daar hoort ook een inclusieve arbeidsmarkt bij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Samen met de sociale partners wil het Nederlandse kabinet de arbeidsmarkt en de publieke voorzieningen die hierbij horen moderniseren. In zijn eerste Troonrede die hij namens het kabinet presenteerde, nam Koning Willem-Alexander dinsdag afscheid van “de klassieke verzorgingsstaat”.

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving”, markeerde de Koning de overgang naar een nieuw tijdperk.

“Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving”, aldus de Troonrede.

Inclusieve arbeidsmarkt


Dat iedereen de handen uit de mouwen moet steken, blijkt ook uit de begroting. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher spreekt van de inclusieve arbeidsmarkt. “Het kabinet wil bereiken dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan onze samenleving. Bij voorkeur via een reguliere baan, maar als dat (nog) een brug te ver is, door op een andere manier te participeren in de samenleving.”

Samen met de afspraken die werkgevers en werknemers in het Sociaal Akkoord hebben gemaakt, moet de nieuwe Participatiewet ervoor zorgen dat ‘meer mensen met een arbeidsbeperking’ aan het werk gaan. “De nieuwe wet stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van mensen om werk te vinden, neemt belemmeringen daarvoor weg en maakt hulp mogelijk voor degenen die dat ook echt nodig hebben.”

En zo blijft er ook voor HR-professionals de komende jaren veel te doen. Want zo’n inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen naar vermogen werkt, zal veel vragen van werkgevers.

Bron: Personeelsnet

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen