< Terug naar overzicht

Jongeren te weinig bewust van veiligheidsrisico’s op het werk

Jongeren zijn onvoldoende voorbereid op risico’s op het werk. Amper de helft zegt in staat te zijn onveilige situaties op het werk te herkennen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Prevent op vraag van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, bij bijna 300 bedrijven en 2700 jongeren uit het secundair en hoger onderwijs.

Ongeveer 70 procent van de ondervraagde jongeren die een vorm van beroepsonderwijs volgen, kennen in hun onmiddellijke omgeving iemand die het slachtoffer is geweest van een arbeidsongeval of die gezondheidsproblemen ervaart door het werk.

Nog opvallender is dat amper de helft zegt in staat te zijn om onveilige situaties op het werk te herkennen. Jongeren onder de 20 jaar zijn dan ook oververtegenwoordigd in de arbeidsongevallenstatistieken. Zij vertegenwoordigen 3,6 procent van alle arbeidsongevallen, terwijl ze slechts 1,3 procent van de tewerkstelling vormen.

Ook werkgevers erkennen dat jongeren een beperkte kennis hebben van de risico’s op het werk en van de preventiemaatregelen. 80 procent vindt dat jonge werknemers onvoldoende opgeleid zijn om risico’s te herkennen, ze zich niet bewust zijn van de gevaren en de veiligheidsmaatregelen niet altijd naleven.

Al beseffen de meeste bedrijven dat ook zij hier een belangrijke rol hebben door een aangepaste risicoanalyse uit te voeren en preventiemaatregelen voor jongeren aan te bieden.

Maar ook voor de school is een belangrijke taak weggelegd. Preventie begint immers op school. De vakoverschrijdende eindtermen die gelden in alle Vlaamse secundaire scholen stellen dat het toepassen van veiligheidsvoorschriften, het nemen van voorzorgsmaatregelen, een juiste lichaamshouding en eerste hulp bij ongevallen op school aangeleerd moeten worden.

Bron: Prevent

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen