< Terug naar overzicht

Jongeren en werkgevers verschillen sterk van mening over belang soft skills

De KU Leuven voerde een onderzoek naar de perceptie van soft skills bij werkgevers en jongeren. Aan het onderzoek namen 500 werkgevers en ruim 1200 jongeren deel. Wat blijkt? Werkgevers en jongeren verschillen sterk van mening over het beheersen en het belang van soft skills.

Aangezien net soft skills erg belangrijk zijn bij het vinden en houden van een job, sloeg het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU), samen met de Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) uit Nederland, FSI uit Luxemburg en FAF.TT uit Frankrijk, de handen in elkaar en zette met Europese middelen (Erasmus+) een internationaal project op (App-titude) met als einddoel het terugdringen van de jeugdwerkloosheid.

Meningsverschillen

De KU Leuven nam 30 soft skills op in haar enquête en peilde in eerste instantie naar het belang dat de beide onderzoeksgroepen, werkgevers en jongeren, hieraan hechten. De soft skills waarover werkgevers en jongeren het meest van mening verschillen:

  1. Schriftelijke communicatie.
  2. Zelf kritisch zijn.
  3. Inzicht hebben in eigen sterke en zwakke punten.
  4. Omgaan met conflicten.
  5. Weten wanneer je moet spreken of zwijgen.

Zo claimt 44 procent van de werkgevers dat jongeren onvoldoende inzicht hebben in de eigen sterke en zwakke punten, terwijl slechts 5 procent van de jongeren het daarmee eens is. Kijkt men naar het oordeel over communicatievaardigheden, het omgaan met conflicten en het hebben van de juiste houding, dan liggen de percentageverschillen ongeveer in dezelfde lijn.

Belemmeringen

Daarnaast stelde de KU Leuven vast dat werkgevers de aanwezigheid van soft skills bij jongeren vaak lager inschatten dan de jongeren zelf. Dit kan ertoe leiden dat de werkgever ervan afziet om de jongere aan te werven, of kan dit conflicten veroorzaken op de werkvloer of zelfs leiden tot jobverlies. De top 5 van soft skills/human skills die de aanwerving van jongeren belemmeren:

  1. Op tijd komen.
  2. Zich professioneel opstellen.
  3. Mondelinge communicatie.
  4. Flexibel zijn.
  5. De juiste houding hebben.

Zo is 46 procent van de jongeren door de werkgevers niet aangeworven vanwege het gebrek aan de juiste houding. 30 procent van jongeren die solliciteerden, kregen dan weer de job niet omdat ze moeite hadden met op tijd komen.

Bewustmakende app

“De resultaten van het onderzoek van de KU Leuven zijn slechts een beginpunt, een eerste aanzet. Het App-titude-project wil vooral bewustwording creëren bij jongeren”, verduidelijkt Vincent Vandenameele, algemeen directeur bij het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. “De tien soft skills waarbij de discrepantie tussen de mening van jongeren en werkgevers het grootst is, vormen dan ook de basis voor de ontwikkeling van een digitale applicatie voor jongeren die in maart 2017 gelanceerd zal worden. Deze applicatie moet jongeren bewustmaken van het feit dat deze tien soft skills van essentieel belang zijn om een baan te vinden en te behouden.”

Bron: Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (www.vfu-ffi.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen