< Terug naar overzicht

"Jobstudenten verdringen vaste werknemers"

Belgische bedrijven vervangen vaste werknemers steeds vaker door goedkopere jobstudenten. Sinds de versoepeling van de voorwaarden begin 2012 boomt studentenarbeid.

Uit een enquête van Vacature Magazine bij 226 bedrijven zegt één op de zeven respondenten dat ze nieuwe aanwervingen deels opvangen door jobstudenten in te schakelen. Dit is vooral het gevolg van de nieuwe, versoepelde wetgeving op studentenarbeid. Sinds januari 2012 is de maximumgrens van het aantal toegestane dagen studentenarbeid opgetrokken tot 50 en er mag ook het hele jaar door gewerkt worden.

Jobstudenten presteerden vorig jaar 16 procent meer dan het jaar ervoor, goed voor in totaal bijna 9 miljoen dagen, uitgevoerd door 450.000 jobstudenten. Het gemiddeld aantal dagen nam met 12,4 procent toe tot bijna 20.

Ook dit jaar blijft de vraag naar jobstudenten stijgen. In april ontving de VDAB bijna de helft meer vacatures voor studentenjobs in vergelijking met vorig jaar.

Ook de socialistische vakbond ABVV wijst erop dat steeds meer vaste werknemers vervangen worden door goedkopere jobstudenten. “Een groot aantal jongeren werkt nu met een studentenovereenkomst, terwijl ze het jaar ervoor nog een gewone arbeidsovereenkomst hadden, wat heel verontrustend is”, aldus het ABVV.

De vakbond wijst ook op de hoge kosten van de hervorming van de studentenarbeid. Doordat voor studenten minder sociale lasten betaald worden, kost dit de sociale zekerheid naar schatting 7 miljoen euro. “Dit is onaanvaardbaar, omdat vandaag één op de vijf jongeren werkloos is en de regering de toegang tot uitkeringen voor deze jongeren heeft aangescherpt door de inschakelingstijd te verlengen en door nieuwe controlemaatregelen over de beschikbaarheid.”

Deze vaststelling wordt bevestigd door twee buitenlandse studies. Zowel in Nederland als Slovenië bleken goedkopere studenten ervoor te zorgen dat gewone jobs in de verdringing raken. Volgens de Sloveense studie treft het goedkoper maken van studentenjobs de tewerkstelling van jonge laaggeschoolden zelfs ‘op een significante manier’.

Onder meer Federgon (de federatie van de HR-dienstverleners) en ondernemers- en zelfstandigenorganisatie Unizo geloven niet in een verdringingseffect. Zij argumenteren dat studenten ingezet worden op piekmomenten en op momenten dat gewone werknemers niet aan de slag willen. Ze zijn volgens hen een noodzakelijke schakel om piekmomenten op te vangen en vormen geen bedreiging voor de tewerkstelling.

Unizo pleit ervoor om de evaluatie van de studentenarbeid door de Nationale Arbeidsraad af te wachten, alvorens “paniek te zaaien onder de vele jobstudenten, werknemers en hun werkgevers vlak voor de zomer.”

Bron: Vacature/ABVV/Unizo

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen