< Terug naar overzicht

Jobonzekerheid en reorganisaties zorgen voor werkstress

De helft van de Europese werknemers wordt geconfronteerd met werkstress. Baanonzekerheid en reorganisaties zijn de belangrijkste bronnen van stress. Bovendien is er op de werkplek weinig aandacht voor stress.

Dat blijkt uit de derde editie van een pan-Europese opiniepeiling, uitgevoerd door Ipsos MORI in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA).

Meer dan de helft van de Europese werknemers (51 procent) zegt dat werkgerelateerde stress algemeen voorkomt op de werkplek. Vooral vrouwelijke werknemers ervaren veel werkgerelateerde stress. Oudere werknemers daarentegen ervaren minder werkgerelateerde stress.

Vier op de tien zegt bovendien dat werkgerelateerde stress niet goed wordt aangepakt op de werkvloer. Terwijl er een duidelijk verband tussen beide bestaat. Werknemers die zeggen dat er op hun werkplek nauwelijks sprake is van stress, geven aan dat deze goed aangepakt wordt.

Baanonzekerheid of reorganisaties zijn de grootste bronnen van stress (72 procent), gevolgd door het aantal gewerkte uren of werklast (66 procent).

Pesten of intimidatie is volgens zes op de tien werknemers een oorzaak van werkgerelateerde stress.

Onvoldoende duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden (52 procent) of beperkte mogelijkheden om werk zelf in te delen (46 procent) worden door minder werknemers genoemd als oorzaken voor werkgerelateerde stress.

Vooroordelen oudere werknemers


Slechts één op de acht werknemers is op de hoogte van beleidsmaatregelen en programma's om oudere werknemers langer aan het werk te houden. De bekendheid met beleidsmaatregelen is groter naarmate het bedrijf waar men werkt groter is. Toch zijn ook degene die deze maatregelen niet kennen, er voorstander van.

Toch blijven er hardnekkige vooroordelen bestaan over oudere werknemers. Zo denkt een derde dat 60-plussers minder productief zijn dan andere werknemers. Zes op de tien denken dat werknemers van 60 jaar of ouder zich minder goed kunnen aanpassen aan veranderingen op de werkplek.

Vier op de tien denken dat oudere werknemers meer last hebben van werkgerelateerde stress. Terwijl slechts twee op de tien denken dat oudere werknemers vaker betrokken zijn bij arbeidsongevallen.

Volgend jaar gaat de campagne het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk ‘Een gezonde werkplek’ over ‘stressbeheersing’.

Bron: www.osha.europe.eu

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen