< Terug naar overzicht

Jaarlijkse evaluatie: tot tranen toe bewogen

Tijdens de recente SHRM Annual Conference vestigden interpellanten de aandacht op onderzoek dat aantoont tot hoeveel werknemersverdriet het traditionele jaarlijkse evaluatiegesprek leidt. Zij pleitten er dan ook voor dit definitief bij het grof huisvuil te deponeren.

Van de respondenten op een enquête gaf gemiddeld een kwart toe in tranen te zijn uitgebarsten tijdens het jaarlijks evaluatiegesprek. Vrouwen bleven het meest cool: ‘slechts’ 18 procent weende. Bij deze gelegenheid toonden mannen dan weer meer emotie: 25 procent liet de waterlanders de vrije loop. Bij de zogenaamde millennials waren de meeste ‘bleiters’ te vinden: 34 procent.

Een ander negatief effect (tenzij u dit toch positief vindt) is dat 57 procent van de respondenten het gevoel kreeg in concurrentie te staan met de collega’s.

De sprekers deelden nog meer inzichten op basis van onderzoek. Het jaarlijkse evaluatiegesprek bijdragen tot favoritisme, inconsistentie, abrupte overgangen van toegevendheid naar gestrengheid en vooroordelen op basis van geheugen op korte termijn. Dit laatste verschijnsel kan optreden als de evaluator zich vooral baseert op de recentste prestaties. Wie krijgt de meeste punten? Hij die na een hele tijd aanmodderen een sterk laatste kwartaal neerzet of hij die een geheel jaar goed presteert, maar op het einde een slapte krijgt?

Nog een ongewenst mogelijk gevolg: toenemende angst voor confrontatie bij de werknemer die leidt tot vermijdingsgedrag. Dat veroorzaakt stilte, net wanneer communicatie het meest nodig is.

Conclusie van de experts: schaf de jaarlijkse evaluatie af. Vervang ze door een driemaandelijkse of zelfs maandelijkse check-in. Doe dat als volgt.

  • Zorg voor duidelijke prestatieverwachtingen (het ontbreken daarvan is de grootste stressfactor op het werk).
  • Zorg voor een minder moeizaam en meer gastvrij onthaal.
  • Scheid het prestatiegesprek van elke beloningsdiscussie.
  • Geef objectieve, geen subjectieve feedback.
  • Gebruik 360°-feedback en vraag zelf commentaar.
  • Praat over de toekomst, blijf niet hangen bij (fouten uit) het verleden.
  • Leid uw managers op voor dit alles en voor een coachende rol.

Bron: shrm.org

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen