< Terug naar overzicht

Is de anti-pestwet een pest?

De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Prevemed evalueerde op basis een enquête bij 1000 werknemers de wet tegen pesten en seksuele intimidatie op het werk. Prevemed concludeert dat de wet in de praktijk faalt: ze beschermt te weinig de echte slachtoffers en geeft aanleiding tot een grote meerderheid van onterechte klachten.

Van de respondenten op de Prevemed-enquête zegt 32% dat pesten bestaat in zijn organisatie en stelt 14% zelf het slachtoffer te zijn. Theoretisch zou men dus kunnen verwachten dat binnen deze steekproef 140 klachten werden ingediend. In werkelijkheid werd er slechts tien keer een beroep gedaan op de wet. Dat leidt tot de eerste vaststelling (of hypothese?): de gepeste werknemers schrikken ervoor terug hun recht te laten gelden.

Tweede vaststelling: van de klachten die toch werden ingediend, bleken er twee op drie onterecht. De misbruiken hebben vooral te maken met de vrees voor ontslag (de wet voorziet immers in een bepaalde ontslagbescherming voor de klager gedurende 12 maanden), frustraties of andere reële mistoestanden.

Prevemed ziet vooral heil in de versterking van de rol van vertrouwenspersonen en een beter doordachte aanstelling ervan. Nu worden vertrouwenspersonen vaak niet vertrouwd, zo heet het.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen