< Terug naar overzicht

Inzet robot leidt vaak tot meer jobs

De inzet van robots hoeft niet te leiden tot een verlies aan werkgelegenheid. In veel gevallen ontstaan door het gebruik van robots juist nieuwe jobs.

De vrees dat het oprukken van de robot leidt tot een groot jobverlies, blijkt niet gerechtvaardigdte zijn. Althans in de huidige fase van robotisering, volgens onderzoek van CBS, het Nederlandse bureau voor statistiek.

In 2018 benutte zes procent van de Nederlandse bedrijven een robot, al lopen de scores sterk uiteen. In de industrie meldt 29 procent van de bedrijven een industriële of servicerobot te gebruiken. Van die 29 procent geeft het overgrote deel, 22 procent, aan dat de introductie van de robot geen gevolgen heeft gehad voor het aantal arbeidsplaatsen. Drie procent verklaart dat de robot heeft geleid tot een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, terwijl vier procent juist zegt door de robot meer personeel te hebben aangeworven.

Naast de industrie gebruiken ook researchinstellingen relatief vaak een robot, in twaalf procent van de gevallen. Hier is het percentage instellingen dat zegt dat er arbeidsplaatsen verloren gingen te verwaarlozen, terwijl bijna de helft aangeeft dat er juist meer werk gecreëerd is.

In een aantal bedrijfstakken, zoals de horeca, de gezondheidszorg, de ICT-sector en de vastgoedbranche wordt de robot slechts in beperkte mate ingezet, in hooguit een procent van de gevallen. Waar dat wel gebeurt, leidt dat of tot een neutraal effect op het aantal banen, of tot extra banen.

Bron: CBS/Financieel Dagblad

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen