< Terug naar overzicht

Internationale tewerkstelling: detacheren in 24 uur

Om internationale tewerkstelling in en vanuit België vlot realiseerbaar te maken, heeft de RSZ de aanvraagprocedures voor detachering in de ICT-toepassing Limosa versneld. Smals zorgde voor de technische ICT-ondersteuning. Waar de officiële documenten voor detachering vroeger 1 week tot 10 dagen na aanvraag bij de bedrijven waren, kunnen die vandaag binnen 24 uur al beschikbaar zijn. En buitenlandse ondernemingen die in België actief willen zijn, kunnen zich via Limosa snel melden bij de sociale zekerheid.

SZ in het werkland of het thuisland?

De ICT-toepassing Limosa bevat 2 grote luiken: een luik voor detachering (Gotot) en een luik voor mensen en zelfstandigen die in België willen komen werken.

Voor detachering zijn de sociale zekerheidsbijdragen in principe verschuldigd in het werkland, maar als die detachering beperkt is in de tijd, is het niet nodig telkens van sociale zekerheid te veranderen. Binnen de Europese Unie blijft de sociale zekerheid zelfs tot een jaar bij het thuisland en die periode is nog verlengbaar. De RSZ kan bedrijven alle nuttige informatie verschaffen. Om goedkeuring van de sociale zekerheid te krijgen, zijn officiële documenten nodig die bedrijven via Limosa bij de RSZ kunnen aanvragen. Sinds de informatisering van de procedure kunnen de documenten binnen 24u na aanvraag bij de bedrijven zijn, als die beschikken over een beveiligde inbox, of e-box, van de RSZ.

Naast het luik detachering wil de RSZ via Limosa het misbruik van mensen voorkomen die in België actief willen zijn. Zij zijn verplicht zich via Limosa te melden bij de RSZ en krijgen de nodige informatie en documenten opgestuurd die ze als bewijs van hun aanmelding kunnen gebruiken. Smals verzorgde ook de informatica voor dat tweede luik van de ICT-toepassing Limosa.

Whereto?

Limosa en Gotot zijn vrij toegankelijk op de portaalsite van de sociale zekerheid, www.socialsecurity.be. In 2010 leverde de RSZ via Limosa ongeveer 60 000 detacheringsformulieren af bij bedrijven.

Toekomst

De RSZ biedt de Belgische bedrijven met Limosa een service die Europese weerklank geniet. Zowel Limosa als Gotot zijn pilootprojecten in een Europese informatiseringsoperatie om detacheringen en buitenlandse activiteiten binnen de Europese Unie administratief te optimaliseren. Waar mogelijk zal Smals aan dat Europese informatiseringsproject ook ondersteuning bieden. Naast het Europese project heeft de RSZ, met Smals als ICT-partner, de analyse gestart om Limosa aan te passen voor handelsreizigers die voor beroepsdoeleinden voortdurend van land naar land trekken. Ook voor die doelgroep wil de RSZ de administratie tot een minimum beperken terwijl ze tegelijk haar sociale rechten garandeert.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen