< Terug naar overzicht

Integreer ‘gezondheid en veiligheid op het werk’ in universitair onderwijs

Toekomstige architecten, ingenieurs, artsen en apothekers, bedrijfsleiders en managers zullen rekening moeten houden met de veiligheid en gezondheid op het werk. Ze zullen risicobeheer in hun dagelijkse beroepsactiviteiten moeten opnemen als zij (en hun omgeving) veilig willen blijven werken. Maar hoe zorgen we ervoor dat OSH-cursussen in het universitair onderwijs worden geïntegreerd?

Een nieuw rapport bestudeert de uitdagingen van het integreren van veiligheid en gezondheid op het werk in universitaire lesprogramma’s en geeft voorbeelden van creatieve manieren waarop dit gedaan kan worden.

Jukka Takala, directeur van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), wijst erop dat het nieuwe rapport het meest recente verslag is in het lopende project van het Agentschap om veiligheid en gezondheid op het werk (OSH) in alle onderwijsniveaus te integreren. “Onderwijs is van cruciaal belang als wij een cultuur van risicopreventie willen ontwikkelen”, stelt hij. “Het gaat er echter niet alleen maar om kinderen en jonge volwassenen te leren veilig te leven en te werken. Als veiligheid en gezondheid op het werk werkelijk volledig deel moet uitmaken van bedrijfsvoering en -management, dan moeten alle toekomstige managers en vakmensen leren over hun rol en taken op dit terrein.”

In geval van integratie van gezondheid en veiligheid op het werk in het universitair onderwijs zijn er echter nog een aantal bijzondere problemen. Vaak is er een tekort aan onderwijzend personeel met OSH-expertise en ontbreekt OSH-lesmateriaal dat voor universitair niveau geschikt is. In vergelijking met scholen, zijn er te weinig middelen om OSH-onderwijs op universiteiten te ontwikkelen. In universitaire cursussen kan de nadruk meer worden gelegd op theoretische dan op praktische, participatieve leermethodes.

Niettemin toont het rapport aan dat er voorbeelden uit heel Europa zijn van een geslaagde integratie van gezondheid en veiligheid op het werk in het universitair onderwijs. Factoren die bijdragen tot het mainstreamen van OSH in universitair onderwijs:

1 Werk samen met personen en organisaties die hiervoor ontvankelijk zijn. Een tip: in Duitsland vormt een aantal universiteiten een partnerschap om OSH-middelen te bundelen.

2 Pas OSH-onderwijs in cursussen in en maak er geen extra toevoeging van. Neem, bijvoorbeeld, OSH-elementen op in ingenieursopleidingen, zoals is gebeurd aan de universiteit van Liverpool.

3 Betrek studenten bij de omgang met gezondheidheids- en veiligheidsrisico’s in hun leeromgeving (zoals aan het Institute of Technology in Dublin, waar de studentenbond actief met de universiteit samenwerkt om aan haar OSH-verplichtingen te voldoen).

Het rapport geeft een analyse van alle waargenomen succesfactoren. Ten slotte wordt de ontwikkeling van een globale aanpak in de hele universiteit aanbevolen, waarin onderwijs in OSH en risicobeheer wordt gecombineerd met concrete maatregelen die universiteiten nemen ten behoeve van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun personeel en studenten.

Meer info: European Agency for Safety and Health at Work: http://osha.europa.eu/.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen