< Terug naar overzicht

Instroom in de zorgsector onvoldoende om vergrijzing op te vangen

In 2017 verliet 1 op de 4 werknemers in de zorgsector zijn of haar werkgever. De gemiddelde instroom in de zorgsector bedraagt 27 procent. Dat is 2 procent meer dan de uitstroom, maar niet genoeg om de vergrijzing in de sector op te vangen.

“De uitstroom van 25 procent kijkt naar alle contracten van de volledige zorgsector. Wetende dat in de zorgsector bijna 1 op de 7 medewerkers met een tijdelijk contract werkt, hoeft dit hoge percentage niet te verwonderen. Een HR-dienst van een ziekenhuis of medisch pedagogische instelling is dus continu op zoek naar personeel. Focussen we op de contracten van onbepaalde duur, dan is er een uitstroom van 9 procent in 2017, de jobmobiliteit ligt dus bijzonder laag. De juiste talenten vinden, wordt dan ook alsmaar moeilijker voor de zorgsector”, aldus Tom Vlieghe, Director van Acerta Consult.

13 procent van werknemers stroomt uit naar pensioen

Verder onderzoek van de manier waarop contracten van onbepaalde duur beëindigd worden, leert ons dat slechts in 14 procent van de gevallen de werkgever het contract opzegt. Opvallend is ook dat 13 procent van de werknemers uitstroomt omwille van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en dat nog slechts 3 procent in SWT gaat.

In 28 procent van de gevallen wordt de arbeidsovereenkomst door de werknemer beëindigd. En in liefst 37 procent van de gevallen wordt in wederzijds akkoord aan de samenwerking een einde gemaakt.

“Actief nadenken over een retentiebeleid is dus absolute prioriteit voor de zorgsector. Niet alleen om te vermijden dat werknemers vertrekken omdat ze denken dat het gras groener is elders, maar evengoed om het langer werken haalbaar te maken voor eenieder. Vertrekken vanuit de talenten en wensen van de werknemers en op basis hiervan zoeken naar opportuniteiten binnen de organisatie die een win-win kunnen betekenen voor werknemer en werkgevers, is het basisuitgangspunt van succesvolle ‘rematching’”, stelt Vlieghe.

Vergrijzing

De gemiddelde instroom voor de hele sector is 27 procent of 2 procent meer dan de uitstroom: niet voldoende om de nood aan extra arbeidskrachten door de vergrijzing op te vangen. Ook hier zijn er weer grote verschillen binnen de sector, met een sterke uitschieter van 84 procent in de kinderopvang (en een uitstroom van 77 procent).

Alleen in de opvoedings- en huisvestingsinstellingen is de instroom lager dan de uitstroom. Eén en ander kan verklaard worden door de invoering van de nieuwe wetgeving onder de vorm van het persoonlijk assistentiebudget voor mindervaliden. Deze nieuwe wetgeving leidt ertoe dat mindervaliden alternatieven inzetten voor hun opvang in een instelling.

‘Oorlog om talent’ woedt volop

Achter dit gemiddelde cijfer van 25 procent gaan veel verschillen schuil. Zo bedraagt de uitstroom voor contracten van onbepaalde duur ‘slechts’ 9 procent tegenover 8 procent instroom.

Het mag dus duidelijk zijn: het belangrijkste deel van het verloop (in- én uitstroom) in de zorgsector heeft te maken met het feit dat er in deze sector veel gewerkt wordt met contracten van bepaalde duur of vervangingscontracten. Ter vergelijking: in de profitsector is er een uitstroom van 12 procent, tegenover 13 procent instroom voor wat betreft het aantal werknemers met een contract van onbepaalde duur.

De bejaardensector, toch op een aantal punten vergelijkbaar met de ziekenhuissector, kent een veel groter verloop: wat de werknemers met een contract van onbepaalde duur betreft, is het uitstroompercentage gelijk aan 11 procent, terwijl het percentage werknemers dat met een contract van onbepaalde duur in 2017 in dienst is genomen, gelijk is aan 12 procent. Maar dat een gemiddeld verloop van 1 op de 4 werknemers zorgen moet baren, staat buiten kijf.

Erkennen van gelijkwaardige diploma’s verbetert instroom

91 procent van het personeel, tewerkgesteld in de sector, heeft de Belgische nationaliteit. De top 3 van de andere landen van herkomst in de zorgsector: Nederland, Frankrijk en Marokko. Ter vergelijking: in de profitsector zijn 80 procent van de werknemers Belg. Dit percentage zegt evenwel niet alles over de diversiteit in de sector, omdat er geen rekening is gehouden met allochtone Belgen.

Tom Vlieghe: “Dat er zo weinig andere nationaliteiten werken in de zorgsector, kan met diploma’s te maken hebben. Je hebt een erkend diploma nodig om in België aan de slag te kunnen. Certificering van gelijkwaardige diploma’s is dus zeker een werkpunt en kan ook een manier zijn om de instroom te verbeteren.”  

Bron: Acerta (acerta.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen