< Terug naar overzicht

Innovatiepremie nog niet bekend

In 2006 kunnen werknemers die een vernieuwend, creatief idee aanreiken dat in hun bedrijf concreet wordt uitgewerkt, van een innovatiepremie genieten. De werkgever betaalt die premie, maar ze is volledig vrijgesteld van fiscale en sociale bijdragen. Het gaat om een experiment dat werd opgenomen in het interprofessioneel akkoord 2005-2006 en dat bij succes wordt voortgezet. Helaas is de premie nog weinig bekend.

“Bedrijven hoeven over de invoering van de premie enkel intern goed te communiceren en het kort te melden aan de RSZ en aan mijn diensten”, zegt minister van Economie Marc Verwilghen. Uit een enquête van het VBO bij 200 ondernemingen, die 85.000 banen vertegenwoordigen, blijkt dat 60% op dit project zou inspelen, maar dat de innovatiepremie bij weinig bedrijven bekend is. Een vijfde van de ondernemingen zegt nu al voordelen toe te kennen aan medewerkers die innovaties voorstellen. Bijna 9 op 10 van die bedrijven voeren de voorgestelde vernieuwing ook door, vaak met gunstig financieel resultaat. De innovatiepremie heeft dus duidelijk potentieel.

Een kleine helft van de respondenten uit de enquête zegt over een intern beleid te beschikken dat het innovatieproces stimuleert. Dat beleid is wel nog maar pas ingevoerd en voorlopig weinig gestructureerd. Meer dan 4 op 5 ondernemingen (83%) zegt het aanreiken van ideeën via de algemene bedrijfscultuur aan te moedigen en 28% neemt dit element concreet op in zijn HR-beoordelingssysteem. In 22% van de bedrijven staat een ideeënbus en 14% zegt een wedstrijd te organiseren om verfrissende ideeën bij het personeel los te weken. “De uitdaging ligt duidelijk in communicatie en formalisering van procedures binnen het bedrijf”, besluit Caroline Ven, directeur van het economisch departement van het VBO. De innovatiepremie mag het maandloon van de werknemer niet overschrijden en mag maximaal 1% van de totale loonmassa bedragen. Binnen eenzelfde bedrijf komt hoogstens 10% van de werknemers in aanmerking voor een premie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen