< Terug naar overzicht

Initiatief om hoogopgeleide anderstaligen naar passende job te gidsen

Een samenwerking moet hoogopgeleide anderstaligen betere kansen geven op de arbeidsmarkt, met jobs die passen bij hun opleidingsniveau. Vele partners springen in de bres: VDAB, ACTIRIS, VBO, Departement Onderwijs, Agentschappen Inburgering en Integratie met de steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie.

De instroomcijfers van VDAB tonen aan dat 1 op de 4 van de ingestroomde anderstaligen hoogopgeleid is. Dat is echter niet te merken in de jobaspiraties van deze hoogopgeleide anderstaligen in hun bemiddelingstraject naar werk. Schoonmaker, magazijnier, productiemedewerker, … zijn de meest voorkomende jobs die anderstaligen aangeven te willen doen. Op deze manier gaat er veel bestaand en potentieel talent verloren op de arbeidsmarkt. Om dat te voorkomen, hebben vele partners de handen in elkaar geslagen om hoogopgeleide anderstaligen een job te geven die overeenstemt met hun opleidingsniveau.

Het project ‘@level2work’ heeft de ambitie om de hoogopgeleide anderstaligen in kaart te brengen en ze via verschillende acties te helpen aan werk. Om vraag en aanbod met elkaar te verbinden, is het idee van een ‘one-stop-shop’ aangevat. Een digitaal platform wordt gecreëerd waar de hoogopgeleide anderstalige en werkgever alle informatie kunnen terugvinden over het bestaand aanbod. Het contactloket is een fysiek loket waar hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden in hun traject naar werk. Daarnaast zijn er de geïntegreerde taaltrajecten die bestaan uit verschillende componenten op maat van werkzoekende hoogopgeleide anderstaligen. Zo worden lessen Nederlands en loopbaanoriëntatie geïntegreerd naar één geheel.

Om de werkgevers te ondersteunen, wordt er meer werk gemaakt om het bestaand instrumentarium van het werkplekleren verder uit te bouwen. Hierbij staat integrale coaching centraal. Ook is er aandacht voor taal- en algemene arbeidsmarktcompetenties.De educatieve trajecten zijn trajecten naar werk die bestaan uit plannen op korte en lange termijn. Er wordt gewerkt met loopbaanpaden en loopbaanontwikkeling op maat van de hoogopgeleide anderstalige werkzoekenden.

De rode draad doorheen de verschillende acties van het project ‘@level2work’ is ‘integratie door werk’ met de focus op talent en competenties. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, over het traject: "Het project ‘@level2work’ is een mooi voorbeeld van samenwerking en verbinding tussen verschillende partners met de focus op talent en competenties van werkzoekenden. Elk talent is nodig op onze arbeidsmarkt. Door een platform te creëren waar werkgevers, hoogopgeleide anderstaligen en het bestaand aanbod aan bemiddeling en opleiding terug te vinden zijn, komen we tegemoet aan een belangrijke behoefte. ‘@level2work’ moet leiden tot het talentenhuis voor hoogopgeleide anderstaligen."

Bron: VDAB (vdab.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen