< Terug naar overzicht

Ingenieurs zijn tevreden medewerkers en bereid langer te werken

De overgrote meerderheid van de ingenieurs is tevreden met zijn job en bovendien bereid langer te werken. Ingenieurs zijn ook fier op hun job wegens het innovatieve en vernieuwende karakter ervan.

Dat blijkt uit de ingenieursbarometer 2014 van USG Engineering Professionals. De barometer is gebaseerd op een bevraging bij 2500 professionals, ingenieursstudenten en bedrijven die ingenieurs tewerkstellen.

78% van de ingenieurs zegt tevreden te zijn met hun job. Dit is meer dan de gemiddelde beroepsbevolking (67%). Bij vrouwelijke ingenieurs tussen 31 en 40 jaar ligt dat percentage zelfs nog hoger. 85% zegt tevreden te zijn met haar werk. Al blijft engineering een mannenbastion, slechts 15% is een vrouw.

Toch blijft ingenieur een knelpuntberoep. Het merendeel van de bedrijven (91%) verwacht zelfs dat de schaarste aan ingenieurs nog zal toenemen. Anderzijds verwacht 58% ingenieurs aan te werven in het kader van groei. 48% werft nieuwe ingenieurs aan om verloop op te vangen en 28% om de uitstroom van oudere ingenieurs op te vangen. Slechts 13% verwacht geen nieuwe aanwervingen.

64% van de ingenieurs is bereid te werken tot 60 à 65 jaar en 21% wil zelfs aan de slag blijven tot 66 à 70 jaar.

47% van de ingenieursstudenten kiest voor een technische bachelor of master omdat ze willen werken aan innoverende projecten. En 61% van de ingenieurs is fier op het ingenieur-zijn vanwege het innovatieve en vernieuwende.

Engineering is meer teamwerk geworden. Ingenieurs zitten er niet op te wachten om rolmodel te zijn. Daarbovenop aarzelen bedrijven om individuen 'in the picture' te zetten uit angst dat hun experts weggekaapt zullen worden. 27% van de ondervraagde bedrijven ziet een bedreiging in externe jobmobiliteit.

Een derde van de ingenieurs heeft een uitvinding in het hoofd en 70% deze wil vermarkten. 67% van het innovatiebudget van bedrijven gaat naar research & development van nieuwe producten of diensten en 49% van de bedrijven werkt hiervoor samen met universiteiten. Ingenieurs zijn trots op hun innoverende rol, 93% is ervan overtuigd dat ingenieurs met hun uitvindingen de wereld zullen redden.

95% van de bevraagde ingenieurs vindt dat, als gevolg van de snel evoluerende technologie, ze steeds sneller nieuwe zaken moeten leren en toepassen. 67% van de bedrijven is ervan overtuigd dat iedereen, ook niet-ingenieurs, technische kennis nodig zal hebben.

48% van de professionals geeft aan vaardigheden als projectmanagement te willen verbeteren. 50% van de bedrijven gelooft dat machines in de toekomst mensen zullen vervangen en dat het werk van ingenieur alleen maar complexer zal worden.

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen