< Terug naar overzicht

Informaticafuncties niet langer scherpste knelpuntberoepen

Uit het nieuwe onderzoek van Federgon Uitzendarbeid en Cevora over de knelpuntberoepen, komen we vooral de al eerder gekende probleemfuncties tegen. Wel opvallend: het knelpuntkarakter van de informaticafuncties neemt af.

Al voor de zevende maal werkten Federgon Uitzendarbeid en Cevora (het vormingscentrum van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden) samen aan het onderzoek over de knelpuntberoepen. Het onderzoek vond plaats in de loop van januari en februari 2004 via een uitgebreide elektronische enquête bij uitzendconsulenten.


Daaruit kwam de volgende top-10 van de knelpuntberoepen naar voren:
Bedienden
boekhouder
hoofdboekhouder
directiesecretaresse
dispatcher
verantwoordelijke klantenbediening of externe klantendienst
financieel analist
verkoper
expeditiebediende
tekenaar
technisch bediende


Arbeiders
elektromecanicien en / of technicus elektromechanica
elektricien en / of technicus elektriciteit
mecanicien voor vrachtwagens
automecanicien
lasser
beenhouwer
vrachtwagenbestuurder
frezer
plaatslager of carrosseriebehandelaar
elektronicus en / of technicus elektronica
draaier


Bij de bediendefuncties blijven de jobs van directiesecretaresse en boekhouder onveranderd in de top-5 van de knelpuntfuncties staan. Commerciële functies daarentegen (en vooral de ‘verantwoordelijke klantendienst’) worden een sterker knelpunt. Opmerkelijk: het knelpuntkarakter van de technische functies, in hoofdzaak van de informaticafuncties, neemt af ten opzichte van het verleden.

De top-3 van de knelpuntberoepen voor arbeiders is ongewijzigd gebleven. De elektromecanicien en/of technicus elektromechanica, de elektricien en/of technicus elektriciteit en de vrachtwagenmecanicien blijven de lijst aanvoeren. Opvallend blijft de dominantie van technische beroepen in de knelpuntenlijst en de voortdurende stijging van de knelpuntintensiteit van de beenhouwer.

De knelpuntproblematiek voor bediendefuncties tekent zich iets minder scherp af dan in de jaren voordien. Voor de arbeidersfuncties is er globaal sprake van een stabilisatie, terwijl voor de harde kern van de arbeidersfuncties de problematiek lijkt toegenomen te zijn.
De onderzoekers wijzen op het belang om een skills gap te vermijden voor functies waarvan het knelpuntkarakter afneemt omwille van een aanhoudende periode van economische laagconjunctuur. Sommige knelpunten zoals de informaticafuncties stellen weliswaar geen ernstige rekruteringsproblemen meer op de uitzendmarkt, maar kortlopende, gespecialiseerde opleidingen blijven belangrijk om ervoor te zorgen dat zowel werkzoekende als werkende informatici bijblijven in hun snel evoluerend vakgebied. Het is daarenboven belangrijk om bij een heropleving van de economie over geupdate competenties te kunnen beschikken. Opleiding speelt hierin een cruciale rol.

U kunt de studie raadplegen op de website van Federgon (www.federgon.be) en van Cevora (www.cevora.be/knelpuntfuncties).

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen