< Terug naar overzicht

Impact Vlaams doelgroepenbeleid: verdubbeling aanwervingen laaggeschoolde jongeren

Op 1 juli 2016 nam de Vlaamse Overheid het doelgroepenbeleid over van de Federale Overheid. Eén jaar na de start van dit nieuwe beleid zijn bijna 200.000 werknemers met een Vlaamse loonkostenverlaging aan de slag.

Dankzij het doelgroepenbeleid krijgen werkgevers een RSZ-bijdragevermindering bij aanwerving van laag- of middengeschoolde jongeren, 55-plussers of een premie voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Het afgelopen jaar maakten ruim 198.000 werknemers gebruik van deze maatregelen. Deze groep bestaat uit 144.000 55-plussers, 42.000 jongeren en meer dan 12.000 personen met een arbeidshandicap.

Daling loonkosten met 13,3% voor laaggeschoolde jongeren

Dankzij de doelgroepvermindering dalen de loonkosten voor de werkgever en wordt deze aangemoedigd om een persoon uit één van deze doelgroepen aan te werven. Het aantal laaggeschoolde jongeren die worden aangeworven met een doelgroepvermindering is verdubbeld ten opzichte van voorheen, toen de maatregel nog een federale bevoegdheid was.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "De Vlaamse doelgroepvermindering is heel efficiënt en heeft onder meer door de administratieve vereenvoudiging een hoger bereik. Toch zien we dat de werkzaamheidsgraad van de laaggeschoolde jongeren nog ver onder het Vlaamse gemiddelde ligt en daarom zal ik bekijken of we het beleid voor hen nog kunnen versterken."

Inhaalbeweging 55-plussers

In het tweede kwartaal van 2017 waren er 140.994 werknemers aan de slag met een doelgroepvermindering voor 55-plussers, 101.273 tussen de 55 en de 59 jaar en 31.354 60-plussers. Nog eens 3189 werknemers gingen aan de slag met een doelgroepvermindering voor aangeworven werkzoekenden ouder dan 55 jaar. De overgrote meerderheid van die begunstigden zijn tussen de 55 en 59 jaar oud.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: "De uitstroom naar werk van 55- tot 59-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, waardoor de werkzaamheidsgraad voor deze groep gestegen is tot bijna 70%. De kloof met 60-plussers is dan weer groter geworden. Ook voor hen wil ik daarom bekijken of we het beleid nog kunnen versterken."

Bron: Persbericht Vlaams minister van Werk Philippe Muyters

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen