< Terug naar overzicht

Immigration: Europese Visumcode op 5 april in werking getreden

De Europese Verordening EG/810/2009 van 13 juli 2009, die een gemeenschappelijke visumcode vaststelt, is op 5 april 2010 in werking getreden.

De Visumcode voorziet in een harmonisering van visa voor kort verblijf en doorreis van derdelanders 1 in het Schengengebied (de Europese Unie met uitzondering van Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Cyprus, Bulgarije en Roemeniƫ, en met aanvulling van Ijsland, Zwitserland en Noorwegen). Door de Visumcode wordt de aanvraag van een visum voor een visumplichtige derdelander eenvoudiger en toegankelijker.
Met een visum voor kort verblijf (visum C) mag een derdelander maximum 90 dagen in een periode van 6 maanden in het Schengengebied verblijven.
De Visumcode stelt een eenvormig formulier vast voor de aanvraag van een visum.
De aanvrager moet bij de aanvraag de volgende documenten voorleggen: documenten waaruit doel van reis blijkt (bv. uitnodiging van Belgische
onderneming om deel te nemen aan besprekingen, commerciƫle activiteiten,
toegangsbewijzen voor beurzen en congressen, etc.);
documenten over logies of bewijs van voldoende middelen voor logies;
bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor duur van verblijf en reis terug;
bewijs van medische reisverzekering (dekking van min. 30.000 EUR voor het heleSchengengebied);
informatie die beoordeling terugkeerintentie van aanvrager mogelijk maakt.
De derdelander moet bij de indiening van een eerste aanvraag persoonlijk
verschijnen. Op dat moment worden immers vingerafdrukken genomen.
Daar waar voorheen het verkrijgen van een visum kort verblijf in sommige
consulaten een aantal weken in beslag kon nemen wordt thans in een termijn van15 dagen voorzien waarbinnen de consulaten de beslissing over de aanvraag vaneen visum moeten nemen. Deze termijn is verlengbaar tot 30 dagen en maximum60 dagen in uitzonderlijke gevallen.
Met ingang van 5 april 2010 kan de derdelander die in het bezit is van een visum
voor lang verblijf (visum D) eveneens gedurende een periode van maximum 90
dagen in een periode van 6 maanden vrij in het Schengengebied reizen. Hij hoeft
dus niet meer wachten tot hij in het bezit is van zijn Belgische verblijfsvergunning omnaar de andere Schengenstaten te kunnen reizen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen