< Terug naar overzicht

Iedereen haalt voordeel uit goed werk-privé-evenwicht

Wedewerkers die erin slagen om een goed evenwicht te vinden tussen de job en het privéleven zetten zich niet alleen meer in voor de organisatie, ze zijn ook meer tevreden met de tijd die ze aan ontspanning spenderen. Toch voelt slechts de helft van de medewerkers zich gesteund in de zoektocht naar dat evenwicht door de werkgever.

Het vinden van een goed evenwicht tussen werk- en privéleven is voor heel wat medewerkers een moeilijke en delicate oefening. Ruim 30% van de werknemers geeft dan ook aan nood te hebben aan advies en ondersteuning. Vooral jongeren ervaren deze nood: 36% van de werknemers jonger dan 30 jaar wenst hulp. Ook bij 39% van de werknemers met een contract van bepaalde duur is de nood groot (tegenover 29% van de werknemers met een contract van onbepaalde duur). Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij 1671 werknemers.

Slechts de helft van de werknemers (52%) voelt zich ook effectief door zijn organisatie geholpen in zijn zoektocht naar een goed evenwicht tussen werk- en privéleven. Het minst gesteund zijn de medewerkers in kleine organisaties van 10 tot 200 werknemers (47%). Werknemers in middelgrote (60%) en grote organisaties (57%) kunnen rekenen op meer advies.

Werknemers stimuleren om hun werk- en privéleven te balanceren, levert nochtans veel voordelen op. In dat geval tonen meer werknemers inzet voor hun werk (94% i.t.t. 81% van de mensen die niet gestimuleerd worden), voelen meer van hen zich gemotiveerd (90% i.t.t. 61%) en zeggen meer werknemers hun doelstellingen te halen (88% i.t.t. 77%). Daarbij beweren ze voldoende vrijheid te krijgen in hun job (89% i.t.t. 60%) en voelen ze zich thuis op hun werk (93% tegenover 64% van de niet-gestimuleerde werknemers). Het zorgt ook voor een sterkere band met hun organisatie (89% i.t.t. 62%).

Bovendien ervaren werknemers met een werkgever die begaan is met hun work-life balance effectief een goed werk-privé evenwicht (90% tegenover 60% van deze werknemers die niet gestimuleerd worden). 73% van deze werknemers is ook tevreden met de tijd die hij spendeert aan ontspanning (i.t.t. slechts 42% van degene die niet gestimuleerd worden door hun werkgever) en zegt zijn werk beter onder controle te hebben (86% tegenover 55%).

“Werk en privé kunnen zeker op vandaag niet los van elkaar gezien worden. Organisaties die hierop inspelen zullen niet alleen werknemers hebben die een betere balans ervaren, maar zullen daar ook zelf de vruchten van plukken. Werknemers aansporen om een evenwichtig werk-privéleven uit te bouwen resulteert namelijk in meer gemotiveerde, betrokken werknemers”, stelt HR research expert, Emely Theerlynck. Investeren in een goed werk-privé-evenwicht is dus een win-win voor de werknemer én de werkgever.

Bron: Securex (securex.be)

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen