< Terug naar overzicht

ID@Work: inclusief werken werkt

Waarom moet inclusief werk bevorderd worden? Wat is er nodig om mensen met een verstandelijke handicap kans op werk in het normaal economisch circuit te bieden? De antwoorden worden gegeven in de whitepaper die Antwerp Management School en HEC Li├Ęge zopas publiceerden.

De whitepaper bevat de resultaten van een onderzoek dat gevoerd werd door een inclusief team bestaande uit onderzoekers met en zonder verstandelijke handicap. De whitepaper is een eerste concretisering van ID@Work: een project dat werkgevers wil helpen bij het duurzaam aanwerven van werknemers met een verstandelijke handicap.

“De arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Ongeacht optimalisatie en robotisering zorgt onze demografie ervoor dat er tegen 2020 ruim 244.000 extra werkende landgenoten nodig zijn om een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent in de leeftijdscategorie 20-64 te halen. In de ‘oorlog om talent’ die hierdoor gaat losbarsten, zullen bedrijven op alle mogelijke werknemers moeten kunnen inzetten. Het succes zal bepaald worden door jobaanpassing, werk op maat en meer en betere samenwerkingsverbanden. In deze context pleiten wij voor een gelijkwaardige kans op arbeid voor werknemers met een verstandelijke handicap.”

Zo gaf professor Bart Cambré, onderzoeksdirecteur en adjunct-decaan van Antwerp Management School (AMS), eind oktober 2015 de aftrap van het wetenschappelijke project ID@Work (Intellectual Disability at Work). Na de aanstelling (via een GIBO-statuut) van twee personen met een verstandelijke handicap, Evy Ploegaerts en André Schepers, als junior wetenschappelijke onderzoekers, kon het inclusief researchteam aan de slag. 26 bedrijfsbezoeken, 66 gesprekken, 77 interviewuren en 2550 kilometers later publiceren de Antwerpse en Luikse business-scholen ‘Inclusie van werknemers met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit’. Het werk geeft antwoord op twee vragen:

  1. Waarom moet inclusief werk bevorderd worden?
  2. Wat heeft een werkgever nodig voor een duurzame, inclusieve tewerkstelling?

5 goede redenen om inclusief te werken

Onze demografie is slechts een deel van het antwoord op de eerste vraag. De whitepaper ziet nog andere sociaaleconomische redenen voor inclusief werk:

  • Werknemers met een verstandelijke handicap scoren vaak beter op specifieke taken dan andere werknemers.
  • Tewerkstelling van personen met een verstandelijke handicap kan het aantal langdurig zieken mee helpen verminderen.
  • Tewerkstelling van personen met een verstandelijke handicap vermijdt dat ze verzinken in een precaire financiële situatie en sociaal geïsoleerd raken.
  • Voor bedrijven zorgt het voor herbronning en verrijking.
  • Werknemers met een verstandelijke handicap zijn uitstekende bedrijfsambassadeurs.

Bron: Antwerp Management School (antwerpmanagementschool.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen