< Terug naar overzicht

ID@Work: bent u klaar voor een medewerker met een verstandelijke handicap?

Gebaseerd op een studie in 26 bedrijven met een inclusief team en de publicatie van een whitepaper, stellen Antwerp Management School en HEC Li├Ęge een scan voor waarmee werkgevers gratis kunnen nagaan in hoeverre hun bedrijf klaar is om mensen met een verstandelijke handicap aan te trekken.

Volgens de European Labour Force Survey zal de actieve Belgische bevolking (18-64 jaar) in 2022 nog slechts 58,84 procent van het geheel innemen. De 65-plussers zullen een aandeel van 20,88 procent hebben, terwijl de instroom van 0- tot 17-jarigen op 20,27 procent strandt. Ondanks een stijgende pensioenleeftijd wordt de instroom dus kleiner dan de uitstroom.

Willen we in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent in de leeftijdsklasse 20-64 jaar halen (Europa schrijft 75 procent voor, de recentste prognoses voor België geven 69,5 procent aan), dan zullen er ruim 244.000 extra werkende landgenoten nodig zijn. Daarnaast zal de vervangingsgraad van de 50-plussers, verspreid over heel het land voor de periode 2019-2024, 626.103 mensen bedragen (projectiemodel werkzaamheid).

De Belgische bedrijven zullen in de toekomst dus álle talenten moeten kunnen aanspreken en benutten. Eén van de oplossingen is om mensen met een verstandelijke handicap naar het normaal economisch circuit te leiden: het doel van het project ID@Work. Gebaseerd op een studie in 26 bedrijven met een inclusief team en de publicatie van een whitepaper, stellen Antwerp Management School en HEC Liège nu een scan voor waarmee werkgevers gratis kunnen testen in hoeverre hun organisatie klaar is voor de aanwerving van werknemers met een verstandelijke handicap.

Deelname aan de scan levert onmiddellijke feedback en een uitgebreide profielschets met gericht advies en aanbevelingen op. Bovendien is het helemaal gratis. Een opsteker voor alle werkgevers die inclusief werk voor personen met een verstandelijke handicap willen aanbieden.

De test bestaat in het Nederlands en het Frans, en zit ingebed in de websites: inclusieophetwerk.be en inclusionautravail.be. Ze bevatten naast de scan ook nuttige informatie, nieuws over het project en verhalen van enkele bedrijven die nu reeds werknemers met een verstandelijke handicap in dienst hebben.

De resultaten van de test zullen gebruikt worden om volgend jaar een coachingtraject voor werkgevers klaar te hebben. Dat gebeurt in samenspraak met ervaren partijen als Synerjob, Aviq en Fegob. Verder hebben Antwerp Management School en HEC Liège de ambitie om HR-masterclasses te organiseren waarmee personeelsverantwoordelijken extra opleiding kunnen krijgen in functie van inclusief werk, in het bijzonder met werknemers met een verstandelijke handicap.

De voordelen

De demografische druk is niet het enige argument om werknemers met een verstandelijke handicap naar het normaal economisch circuit toe te leiden. Op maatschappelijk vlak kan het extra slaagkansen geven aan de plannen van minister Maggie De Block om meer mensen uit het statuut van langdurig zieke te halen. Tot die categorie behoren immers ook mensen met een verstandelijke handicap die willen en kunnen werken, maar om uiteenlopende redenen in het systeem blijven hangen. Bovendien riskeren ze in een precaire financiële situatie te verzinken. Bij invalide werknemers die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ligt de ziekte-uitkering immers gemiddeld 23 procent onder de armoedegrens.

Op bedrijfsvlak brengen de premies een financiële steun met zich mee, terwijl het sociaal engagement en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die genomen wordt, afstraalt op het bedrijfsimago. Waarden die, in een uitermate geglobaliseerde commerciële wereld met lagelonenlanden en dumpingrisico, voor onze bedrijven wel eens het verschil zouden kunnen gaan maken. Ten slotte zal het overschakelen naar inclusief werken aansporen om processen, gewoontes en systemen in vraag te stellen. Dat blijkt een verrijkende zuurstofkuur voor een bedrijf te zijn.

Op menselijk vlak hebben we allemaal te winnen bij een inclusievere wereld. Het brengt mensen dichter bij elkaar, waardoor taboes doorbroken worden en personen met een (verstandelijke) handicap een beter zelfbeeld krijgen. In bepaalde gevallen zal de tewerkstelling ook bijdragen tot een grotere autonomie waarmee de zorgsector dan weer zijn voordeel doet.

Doe de test: www.inclusieophetwerk.be

Bron: ID@Work


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen