< Terug naar overzicht

HRM in 2012: meer aandacht voor talentmanagement, rekrutering, betrokkenheid en ‘girl power’

2012 komt almaar dichterbij. Dus ook de voorspellingen voor het komende jaar. Talentmanagement, rekrutering, betrokkenheid en ‘girl power’ als uitgangspunt voor nieuw leiderschap zijn termen waarmee u ook volgend jaar rond de oren zal geslagen worden.

Het HR-adviesbureau Bersin & Associates ziet volgende 14 trends in 2012:

 • 1.Een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zorgt voor een hernieuwde focus op het aantrekken van (top)talent. Ondanks een (wereldwijd) groeiende werkloosheid, hebben veel organisaties moeite om vacatures in te vullen met medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden.

 • 2.Het HR-team van grotere organisaties gaat "globally local (glocal)". Door het voorgaande punt gedwongen, ontwikkelen organisaties een wereldwijde strategie voor het aantrekken van talent. Lokale HR- en managementteams krijgen de tools en best practices om lokaal te handelen. Dit is een nieuw model voor veel organisaties.

 • 3.Recruitment en talentmanagement gaan veel meer samenwerken. Beide disciplines moeten ervoor zorgen dat posities binnen de organisatie vervuld worden door de juiste mensen.

 • 4.Recruitment gaat (nog meer) gebruik maken van sociale media, waardoor vacaturebanken en W&S-bureaus minder belangrijk worden.

 • 5.De betrokkenheid van medewerkers is een kernthema in 2012. Organisaties moeten betrokkenheid van medewerkers monitoren en bevorderen.

 • 6.Training en opleiding transformeren. Centrale opleidingsprogramma worden vervangen door programma's waarin is nagedacht over een mix van formeel en informeel leren, en de integratie van sociale tools en expertisenetwerken.

 • 7.Performance management wordt flexibeler. Beoordelingsmanagement blijft voor veel organisaties een punt van frustratie. In 2012 wordt beoordelingsmanagement flexibeler, met nadruk op flexibele doelstellingen en coaching gericht op het verbeteren van het functioneren.

 • 8.Mobiliteit van talenten wordt overal doorgevoerd. Organisaties moeten een dynamisch proces ontwerpen voor het rouleren van medewerkers binnen de organisatie. Dit is goed voor carrières van medewerkers en voor de betrokkenheid. Verloop van getrainde medewerkers wordt beperkt. Een talent-mobiliteitsstrategie zorgt ervoor dat organisaties flexibeler worden en zich makkelijker kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

 • 9.Meer aandacht voor loopbaanontwikkeling. Het vorige punt leidt automatisch tot meer aandacht voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Organisaties die op juiste wijze met hun medewerkers omgaan en meedenken hoe medewerkers zich het beste kunnen ontwikkelen, presteren veel beter dan organisaties die dat niet doen.

 • 10. Alles sociaal. Sociaal zal impact hebben op beloningen, opleiding en ontwikkeling, performance management en recruitment.

 • 11.Nieuwe modellen, diversiteit en 'girl power' zijn de uitgangspunten van nieuw leiderschap. Organisaties moeten in 2012 gaan nadenken over hoe ze, in een snel veranderende wereld, hun leiderschap willen vormgeven. Deze leiderschapsmodellen moeten aansluiten bij de samenstelling van het personeelsbestand.

 • 12.Veranderingen in de markt voor talentmanagement-software. Deze markt zal blijven groeien, maar zal opgeschud worden door marktleiders en slimme start-ups.

 • 13.Data gaan het succes van de organisatie bepalen. Het gebruik van data voor segmentatie van doelgroepen en het nemen van HR-beslissingen gaat een grote vlucht nemen. Steeds meer organisaties zullen een (gespecialiseerde) HR-professional aanwijzen voor het analyseren van data en het doorvertalen van die data naar concrete HR-acties.

 • 14.Succesvolle organisaties investeren in de kennis en vaardigheden van het HR-team. Er zijn zoveel nieuwe benaderingen, tools en oplossingen waarvan HR-professionals kennis van moeten nemen. Zij moeten dus terug naar de schoolbanken, zodat zij vervolgens een modern, eigentijds HR-beleid kunnen vormgeven.


 • Bron: P&O Actueel/Bersin.com

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen