< Terug naar overzicht

HR Tech: “Door te digitaliseren, kunnen we er meer voor de medewerkers zijn”

Als we de producenten van HR-technologieën mogen geloven, zal uw werk er in de toekomst helemaal anders uitzien. Efficiënter, minder frustrerend en waardevoller. Maar is dat ook echt zo? Tijd voor een realiteitstoets met drie HR-specialisten die dag in dag met HR-tools bezig zijn. Tekst: Hermien Vanoost

Volgens een recente telling van het kenniscentrum HR Tech Valley telt ons land al meer dan 200 aanbieders van HR-software. Een groot deel daarvan is toegespitst op het efficiënter maken van het rekrutering- en selectieproces en het verbeteren van de ervaring van de kandidaat. Ook personeelsplanning, loonadministratie, people analytics, verwelkoming van nieuwkomers, talentontwikkeling, prestatiemanagement, welzijnsbeleid en cultuurtransformatie zijn thema’s die op de radar van de HR-technologieontwikkelaars staan.

Dat het gigantische aanbod het voor veel HR-verantwoordelijken moeilijk maakt om het bos door de bomen te zien, was wat HR-professor Koen Dewettinck (Vlerick Business School) drie jaar geleden al concludeerde na een korte rondvraag bij de leden van het Centre for Excellence in Strategic Talent Management. Liefst 86 procent van de deelnemers aan de enquête gaf aan geïnteresseerd te zijn in de mogelijkheden van apps voor HR-toepassingen; 33 procent maakte er nog geen gebruik van. “Velen voelen een nood, maar hebben nog koudwatervrees”, klonk het toen bij Dewettinck.

Met die informatie in het achterhoofd organiseerden we een digitaal – hoe kan het anders? –
rondetafelgesprek met Leen Roegiers (Puratos), Adelheid Vanhecke (Deme Group) en Mick
Stallaert (Arvesta), drie HR-specialisten die inzake digitalisering al heel wat watertjes doorzwommen.

Waar liggen in uw huidige job de prioriteiten?

Mick Stallaert (Arvesta): “Arvesta heeft de ambitie om tegen 2025 de best presterende digitale land- en tuinbouworganisatie in Europa te worden. Vanuit de business zijn er al grote stappen gezet, denk maar aan de AgriExpert app die we vorig jaar lanceerden waarmee landbouwers het rendement van hun gewassen en teelten kunnen verbeteren. Onze HR-afdeling volgt de business in deze digitale evolutie en heeft een sterk mandaat gekregen om the new way of working vorm te geven, zodat we als organisatie nog dynamischer, weerbaarder en duurzamer worden. Van dit momentum maken we gebruik om ons technologisch landschap te herbekijken. Onze focus ligt op het welzijn van medewerkers, op betekenisvolle jobs en op een inspirerende werkomgeving waardoor medewerkers boven zichzelf willen en kunnen uitstijgen. Via HR-technologie maken we medewerkers duidelijk welke vaardigheden hen toelaten om succesvol te zijn.
Deze competenties verbinden we vervolgens aan de opportuniteiten binnen Arvesta. Een tweede doel van HR-technologie is om medewerkers aan het stuur van hun loopbaan te plaatsen en leidinggevenden te ondersteunen om teamleden te coachen, te ontwikkelen en te motiveren. Daarnaast geloven we dat technologie HR efficiënter kan maken, waardoor er meer tijd vrijkomt om in te spelen op de momenten die er voor medewerkers echt toe doen. Ten slotte zal HR-technologie ons helpen om een data-gedreven HR-afdeling te worden en gegevens gestructureerd te verzamelen, te beheren en te verwerken.”

Leen Roegiers (Puratos): “De uitrol van het dragende HR-platform in onze organisatie was een stapsgewijs meerjarenprogramma, maar intussen maken alle entiteiten van Puratos wereldwijd er gebruik van. Dat neemt niet weg dat er tot op vandaag nog altijd verfijningen aan het systeem noodzakelijk zijn. We stellen immers vast dat er bij bepaalde HR-
processen zoals payroll nog altijd veel manuele invoer aan te pas komt. Tegelijk is er het besef dat deze ene oplossing niet al onze noden kan lenigen. Daarom hebben we een tweetal jaar geleden de keuze gemaakt om ook andere applicaties in ons HR-systeem te integreren. Zo zijn we momenteel op zoek naar een tool om de interne mobiliteit/jobmarkt te faciliteren. Op verzoek van de collega’s leren en ontwikkeling kijken we ook uit naar nieuwe en eenvoudigere technieken om kennis uit de organisatie te capteren en in een aantrekkelijke training – genre gamification – te vertalen. Een derde thema is employee engagement. Aan de hand van een survey tool, die we op gezette tijdstippen aan (een deel van) onze medewerkers willen aanbieden, hopen we een beter zicht te krijgen op de werkbeleving. Sinds de uitbraak van het coronavirus en het vele thuiswerk staat dat zelfs nog iets hoger op de agenda.”

Adelheid Vanhecke (Deme Group): “Mijn belangrijkste opdracht bestaat eruit de implementatie van ons nieuw HR-informatiesysteem te finaliseren. In het verleden zocht elke operationele business zijn eigen tools om zich te organiseren. Nu leeft er een duidelijke nood om alle digitale initiatieven samen te brengen, zodat de data en de processen beter op elkaar afgestemd geraken en er overkoepelend gerapporteerd kan worden. Payroll, personeelsplanning en rekrutering zijn de eerste domeinen die we migreren. In de loop van volgend jaar zullen we het vervolg van het traject bepalen en beslissen welke van de bestaande tools we al dan niet behouden en/of integreren.
Persoonlijk ben ik erg gewonnen voor het idee van selfservice. Medewerkers zouden HR-gerelateerde info zoveel mogelijk zelf moeten kunnen vinden, zonder enige manuele tussenkomst van een HR-medewerker. Wat moet ik doen om ouderschapsverlof te nemen? Wat betekent die looncode op mijn loonbrief? Het zijn vragen die mijn HR-collega’s vaak krijgen en waar in feite een standaard antwoord op mogelijk is. Een chatbot zou hier dan ook een goede oplossing kunnen zijn. Werknemers zouden niet alleen meer empowered zijn, HR zelf zou meer tijd overhouden om met de echte uitdagingen van het vak bezig te zijn en een meer proactieve, strategische rol in het bedrijf op te nemen.”

Alles weten? Word lid van HR Square. Wat uw voordeel daarbij is, vindt u op hrsquare.be. Welkom!

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen