< Terug naar overzicht

HR Square enquête thuiswerk: zit de mot erin of niet?

Een vorige week door HR Square uitgevoerde rondvraag naar thuiswerk waarop 196 HR-verantwoordelijken antwoordden (149 Nederlandstaligen, 47 Franstaligen) wijst uit dat er in een substantieel deel van de bedrijven minder van thuis uit wordt gewerkt dan tijdens de eerste lockdown. Het fenomeen doet zich vooral voor langs de Franstalige kant, net zoals de mate van thuiswerk daar lager ligt. Wat hebben we nog meer geleerd?

Hoeveel procent van de medewerkers die kunnen telewerken, doen dit vandaag voor 100 procent van thuis? Niet veel natuurlijk, maar bij de Nederlandstaligen werken de mensen toch in 43 procent van de gevallen voor 90 tot 100 procent thuis. Minstens 60 procent van de tijd thuiswerken is van toepassing bij 71,2 procent van de respondenten. Weinig of niet thuiswerken (maximum 20 procent van de tijd) komt voor bij 16,8 procent.

Voor Franstalig België merken we een verschil. Slechts 31,9 procent werkt minstens 90 procent thuis en 63,8 procent voor minstens 60 procent van de tijd. Weinig of niet komt uit op 23,4 procent.

Wordt er vandaag minder thuis gewerkt dan tijdens de eerste lockdown? Toch wel, bij 25,5 procent van de Nederlandstalige respondenten is dit het geval. Maar bij 28,9 procent is er net meer thuiswerk.
Over de taalgrens gaat het er weer anders aan toe. Bij 42,6 procent wordt er minder thuis gewerkt, slechts bij 21,3 procent meer.

Als er minder thuis gewerkt wordt, hoe komt dat dan? De voornaamste reden is externe druk (de leidinggevende vraagt het, de organisatie vraagt het, er is impliciete druk) in 36,9 procent van de gevallen. Onderschat echter ook niet de wens van de werknemers: in 33,6 procent van de gevallen kiezen zij er zelf voor. Tot zover de Nederlandstaligen.
Bij de Franstaligen wegen externe druk en eigen keuze precies even zwaar: 38,3 procent.

Hebben ze al controle gehad? In ongeveer een derde van de gevallen gebeurde het inderdaad, zonder onderscheid.

Lees meer over het thema in een volgende editie voor leden van HR Square. Als lid van HR Square ontvangt u het tweemaandelijkse tijdschrift en de bijzondere ledennieuwsbrief, met allerlei extra’s. Bovendien neemt u of een collega gratis deel aan een van de minstens zes HR Square online seminaries en geniet u van een sterke korting op de ‘gewone’ seminaries, masterclasses en congressen. Kijk snel op www.hrsquare.be of contacteer Pascale Lenaers, pascale.lenaers@hrsquare.be, 0471 85 70 42.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen