< Terug naar overzicht

HR kan veel efficiënter, maar HRM’ers hebben koudwatervrees

Organisaties beseffen best dat de HR-processen geoptimaliseerd kunnen of moeten worden, maar slagen daar zelden in. Vooral koudwatervrees bij HR-professionals ligt aan de oorzaak van dat falen.

Zo luidt de conclusie van Howard Woei en Wim Ydo van Vroom Consultancy in een studie die ze maakten in opdracht van het Nederlandse HR-dienstenbedrijf ADP. Hun ‘whitepaper’ beschrijft de inspanningen die bedrijven zich getroosten om hun HR-processen efficiënter te organiseren. Ze stellen ook dat verandermanagement kan zorgen voor een andere rol van de personeelsafdeling: van een stafafdeling naar een service center binnen de organisatie. Het komt er ook op aan de focus te verplaatsen van uitvoering naar strategie.

Volgens het Global HR Transformation Report besteedt 81 procent van de organisaties aandacht aan HR-transformatie. Bedrijven en andere organisaties weten wel degelijk dat de rol van HR veranderd moet worden. De ‘whitepaper’ van Woei en Ydo toont evenwel aan dat dit - althans in hun Nederlandse onderzoek - vooral bij een vrome wens blijft.

De onderzoekers schrijven de mislukking toe aan een gebrek aan kennis en vaardigheden op de HR-afdeling. HRM’ers weten onder meer (te) weinig van digitalisering, terwijl ICT de werkprocessen wel degelijk fors kan optimaliseren. Er is tevens een gebrek aan de vaardigheid om het werk anders in te richten.

HR houdt zich gewoon te veel bezig met administratieve zaken en missen daardoor de tijd en opportuniteit om strategisch te gaan werken (lees: de directie adviseren). Toch moet de zwarte piet niet zomaar doorgespeeld worden aan HR. In veel bedrijven is HR vastgezet in dergelijke administratieve taken.

Erger is het dat het HR vaak ook ontbreekt aan het vermogen om een analyse van de problemen te maken en die op hoger niveau in de organisatie voor te leggen. Het gemis aan die kunde leidt vaak tot koudwatervrees: wanneer iemand de mogelijkheden van bepaalde zaken niet kent, begint hij er liever niet aan.

“HR-afdelingen zijn van origine stafafdelingen die het management ondersteunen. Over budgetten worden nauwelijks afspraken gemaakt”, stellen de onderzoekers vast. Zij pleiten voor een andere aanpak. Ze stellen een ‘HR service center-model’ voor, waarin de afdeling werkt met vastgestelde tarieven en dienstverleningsniveaus voor de producten en diensten die zij aan het management levert. Afdelingen kopen producten in bij HR (bijvoorbeeld rekrutering en selectie).

In zo’n model moeten de kosten, doorloopsnelheid en standaardisatie van processen wel zichtbaar gemaakt worden. Daardoor zal er veel bewuster nagedacht worden over de inkoop. Zo wordt er ongetwijfeld beter omgegaan met de middelen. Kortom, de efficiëntie stijgt en de kosten dalen.

In dat model moeten managers wel bepaalde HR-taken zelf uitvoeren. Bovendien kunnen de interne verhoudingen verzakelijken.

Bron: P&O Actueel

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen