< Terug naar overzicht

HR houdt weinig statistieken bij

60 procent van de Belgische ondernemingen houden HR-cijfers bij. De meeste statistieken worden verzameld over de loonkosten en het absenteïsme. Naar het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen voeren HR-professionals weinig onderzoek.

Dat blijkt uit een enquête van Partena naar het gebruik van statistieken in de HR-afdeling bij 773 HR-professionals in België. Slechts 11 procent meet driemaandelijks of vaker hoe het verschil in loon tussen mannen en vrouwen zich verhoudt. Terwijl 89 procent van deze bedrijven wel degelijk op zoek gaat naar concrete cijfers over de loonmassa.

Slechts 60 procent van de Belgische ondernemingen houdt momenteel zelf HR-cijfers bij. Deze data zijn nochtans belangrijk: ze kunnen gebruikt worden om informatie te verlenen aan het management en de overlegorganen, en om het beleid aan te passen waar nodig om zo een aangenaam sociaal klimaat op de werkvloer te behouden.

Opvallend is dat bedrijven uit het Brusselse minder statistieken bijhouden dan bedrijven in Vlaanderen en Wallonië. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat onderzoek aantoont dat de industriële sector beduidend meer HR-cijfers opvolgt dan de profit en non-profit: 72 procent van de Belgische industrie houdt zulke data bij. Omwille van de internationale concurrentie wegen de arbeidskosten zwaarder door in die sector.

Verder blijkt uit de enquête dat absenteïsme, na de loonkosten, het meest gemeten wordt. Tot slot werd ook gepeild naar de redenen waarom bedrijven geen data bijhouden. Het gaat om een gebrek aan middelen en/of kennis of het feit dat men meent er geen behoefte aan te hebben.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen