< Terug naar overzicht

HR-dienstenmarkt profiteert van verhoogde arbeidsmarktdynamiek

Het derde kwartaal bevestigde de positieve arbeidsmarktvooruitzichten. Een verhoogde dynamiek binnen de bemiddelingsactiviteiten, met de 'double digit' groei in rekrutering en selectie als exponent, weerspiegelde de toegenomen wervingsintenties van ondernemingen in de conjunctuurgebonden sectoren.

Met een bbp-groei van 0,2 procent op kwartaalbasis evolueerde de Belgische economie in het derde kwartaal positief. Al kan men spreken van een groeivertraging, gezien het de zwakste kwartaal-op-kwartaalgroei van de voorbije twee jaar betrof. Daar waren voornamelijk de afgenomen overheidsconsumptie en -investeringen, alsook de verminderde particuliere vastgoedinvesteringen voor verantwoordelijk. De toegenomen bedrijfsinvesteringen en de verhoogde toegevoegde waarde in de bouw- en dienstensector trokken het bbp dan weer de hoogte in. Het groeiend ondernemersvertrouwen dat aan de basis lag, vertaalde zich in een versterkte dynamiek op de arbeidsmarkt.

De werkgelegenheid steeg met 0,7 procent op jaarbasis en piekte hiermee op zijn hoogste niveau ooit (4,58 miljoen tewerkgestelde personen). Tegelijkertijd nam het aantal werkzoekenden (-4,2 procent) en het aantal tijdelijke werklozen af (-21 procent). Hierdoor komt het probleem van de talentschaarste steeds meer aan de oppervlakte. Cijfers van Eurostat wijzen erop dat het in België moeilijker is dan elders in Europa om openstaande vacatures in te vullen.

Tijdelijke en permanente plaatsing in de lift

Met een groei van 8,6 procent op jaarbasis herhaalde de uitzendsector de sterke prestaties van het tweede kwartaal. De toename van het volume uitzenduren manifesteerde zich zowel bij bedienden als arbeiders. Ook de sterke vraag naar permanente plaatsing zette zich verder, getuige hiervan de groei in de activiteit ‘recruitment, search & selection’. De verbeterde arbeidsmarktsituatie vertaalde zich verder ook in een daling van het aantal outplacementbegeleidingen (-14,2 procent).

De globale vraag naar gespecialiseerde sourcing bleef stabiel, dit volledig te wijten aan een sterke daling in het office-segment. De groei van het aantal interim-managementopdrachten vertraagde, maar bleef positief (+5,6 procent).

Het gebruik van dienstencheques steeg ook in het derde kwartaal (+5,5 procent). Een toename die de private dienstenchequebedrijven in hun cijfers vertaald zagen (+4,2 procent).

De private opleidingsverstrekkers ten slotte konden hun negatieve groei in het tweede trimester niet ombuigen en tekenden voor het tweede kwartaal op rij omzetverlies op (-5,1 procent).

Bron: Federgon (federgon.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen