< Terug naar overzicht

HR-diensten gaan erop vooruit (behalve opleiding)

In het jongste kwartaal werd een matige tot stevige groei opgetekend in de diverse HR-dienstenactiviteiten. Alleen voor opleiding en ontwikkeling ging het lelijk mis. Die subsector registreerde een afname van de activiteiten van bijna 10 procent.

De Belgische economie blijft op een matig tempo groeien. In het tweede kwartaal van 2017 groeide de bedrijvigheid met 0,4 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2016, nam het bbp toe met 1,5 procent, een lichte vertraging van de groei. Het ondernemersvertrouwen stabiliseerde op een meer dan gemiddeld niveau. Deze groei zorgde netto opnieuw voor bijkomende banen. De profitsector creëerde per saldo opnieuw de meeste loontrekkende banen (+1,2procent, Q/Q-4).

Ook het personeelsbestand in de niet-marktdiensten blijft groeien (+0,9 procent), maar wel trager dan de voorbije jaren. Bij de overheid en in het onderwijs is de werkgelegenheid zelfs licht afgenomen (-1200). Van alle loontrekkenden is 62 procent werkzaam in de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken. Ook de zelfstandige
werkgelegenheid nam licht toe en bedraagt nu 17 procent van de totale werkgelegenheid.

Aanzienlijk activeringspotentieel

De werkgelegenheidsdynamiek in de private sector gaat gepaard met een aanzienlijk aantal nieuw opgerichte ondernemingen. De nieuwe ondernemingen (minder dan vijf jaar oud) dragen ook in hoge mate bij aan de dynamiek van de werkgelegenheid, vermits 10 procent na een jaar reeds personeel in dienst neemt.

De werkloosheid daalt verder, maar de langdurig werklozen (langer dan een jaar) maken nog steeds
de grootste categorie van de NWWZ uit, namelijk 54 procent.

Het aantal werkzoekenden in België heeft een aanzienlijk activeringspotentieel: de gegevens van mei 2017 tonen aan dat 45 procent van de werklozen minder dan een jaar werkloos is, dat 56 procent tussen 25 en 49 jaar oud is en dat 74 procent een diploma van het secundair of het hoger onderwijs heeft behaald. België blijft wel kampen met een veel te lage werkzaamheidsgraad (67,6 procent). Hét thema nummer 1 op onze arbeidsmarkt.

HR-dienstverleners scoren opvallend goed

Digitalisering, robotisering, artificiële intellgentie, vervangingsvraag omwille van de vergrijzing, arbeidsintensieve groei, … het zijn de buzzwoorden als het anno 2017 over de Belgische arbeidsmarkt gaat. De Federgon-leden (lees: de HR-dienstverleners) kunnen mee het verschil maken bij hun klanten en hen met hun expertise hier verder in begeleiden. De stijgende vraag naar uitzendkrachten zette zich alvast andermaal voort (+4,6 procent). De voorbije kwartalen kunnen we spreken van een constante groei. Zowel de reguliere uitzendarbeid als de studentenarbeid namen toe en dit in zowel het arbeiders- als het bediendensegment. Het arbeiderssegment groeidevwel sterker dan het bediendensegment.

De projectsourcing-activiteit trok, na een goed eerste kwartaal, een nieuwe groeispurt (+9,2 procent). Onder invloed van een bescheiden toename van collectieve dossiers outplacement neemt de outplacementactiviteit (+2,2 procent) globaal licht toe.

De vraag naar interim-managers kende dan weer een lichte heropleving na een moeizaam jaarbegin. De activiteit nam toe met 1,9 procent.

De private dienstenchequebedrijven zagen hun activiteit nagenoeg stabiliseren (+0,3 procent). De omzet van de Recruitment, Search & Selectionbedrijven nam af met 2,7 procent. De pure werving en selectie nam wel toe met 1,0 procent, een groei die leidde tot de beste kwartaalprestatie ooit. De ‘Learning & Development’-activiteiten stelden evenwel teleur met een inkrimping van 9,5 procent.

Bron: Federgon (federgon.be)

 

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen