< Terug naar overzicht

HR beslist niet over personeel

Een peiling van een HR-dienstverlener zet HRM’ers met de voeten op de grond: de beslissingen over het al dan niet in dienst houden van personeel worden vooral genomen door de traditionele directie, exclusief HR.

SHL Group, specialist in assessment en HR-oplossingen, hield naar aanleiding van de economische crisis een marktpeiling over de impact en gevolgen voor organisaties en hun personeelsbeleid. Uit de peiling bij 185 HR-professionals van grote en kleine Belgische bedrijven blijkt onder meer dat de helft van HR-afdelingen geen stem heeft over de toekomst van werknemers in het bedrijf.

Personeel blijft


Er valt ook goed nieuws te rapen uit de peiling: bijna de helft van de HR-professionals geeft aan dat huidige personeelsaantallen onveranderd zullen blijven in het eerste kwartaal van 2009. Meer dan één op de tien (14 procent) geeft zelfs aan extra personeel te zullen aanwerven.
Bij ongeveer 20 procent zullen er ontslagen vallen. De rest (ongeveer 18 procent) heeft nog geen idee over de toekomstige personeelsplannen.
De peiling toont ook aan dat vooral grote multinationals, waar HR niet lijkt gehoord te worden, hun personeelsbestand zullen verminderen in lokale filialen. Dit in tegenstelling tot kmo’s, die eerder nieuw personeel zullen aantrekken. De eerste groep, de multinationals, geeft opvallend genoeg kostenreductie als belangrijkste criterium aan om personeel te ontslaan (competenties staan pas op de vierde plaats). Kmo’s vinden prestaties het belangrijkste criterium, net als competenties.

HR is grijze muis


HR blijft de grijze muis wanneer het over organisatorische veranderingen gaat. Iets minder dan 30 procent van de HR-professionals zegt een duidelijke stem te hebben aan de beslissingstafel. De helft wordt niet gehoord en amper een vijfde wordt soms gehoord.
SHL merkt terecht op dat dit een onrustwekkende trend is. Zeker in crisistijd is het cruciaal dat HR adviezen en voorstellen formuleert over de noodzakelijke veranderingen (en eventuele besparingen in het personeelsbestand). De dienstverlener adviseert HR om proactief aan tafel te zitten met de directie.

Heldere afvloeistrategie


Volgens de peiling neemt iets meer dan 60 procent van de HR-professionals het criterium prestatie in acht bij het ontslaan van personeel. Competenties is het tweede belangrijke criterium, gevolgd door kostenreductie.
Jeroen Schoolmeesters, director SHL Group: “De meeste bedrijven zijn zeer bedreven geworden in het gebruik van evaluaties en technieken voor het rekruteren van personeel, maar eenzelfde duidelijk doordachte, objectieve en efficiënte handelswijze is noodzakelijk als het aankomt op verminderen en/of herschikken van personeel. Te vaak wordt er gekeken naar de historiek van individuele prestaties of er wordt zelfs gebruik gemaakt van het ongepaste ‘last in, first out’-principe. De eerste optie kan betekenen dat er voorbij gegaan wordt aan de nood om de juiste mensen op de juiste plaats te hebben om de toekomstige groei te verzekeren. De tweede optie doet geweld aan het gelijkheidsprincipe.”
Voorts merkt men terecht op dat een eerlijk, transparant en consistent evaluatieproces nodig is om het juiste talent te houden, de overlevingskansen van het bedrijf gaaf te houden, te voldoen aan wettelijke vereisten, maar ook om te verzekeren dat het afgedankte personeel het bedrijf in alle waardigheid kan verlaten. Deze ex-medewerkers moeten weten waarom zij niet passen in de nieuwe structuur, maar evengoed hun sterktes kennen, iets wat van onschatbare waarde is als zij met toekomstige werkgevers kennismaken.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen