< Terug naar overzicht

Homoseksuele managers zorgen voor meer betrokkenheid

Het is slecht gesteld met de betrokkenheid van werknemers bij hun job. Maar homoseksuele managers weken veel meer betrokkenheid los bij hun medewerkers. Dat lezen we in het VBO-blad Forward, dat de mosterd haalt uit een Amerikaans onderzoek.

Een onderzoek van de consultant Towers Perrin bracht aan het licht dat slechts 21% van de Amerikaanse werknemers zich heel sterk betrokken voelen bij hun werk. Een opmerkelijke vaststelling is echter dat 85% van de medewerkers met een homoseksuele manager als directe overste verklaren zich sterk betrokken te voelen bij hun werk.

De Amerikaanse auteur, onderzoeker en docent Bedrijfscommunicatie aan de Universiteit van Zuid-Californië Kirk Snyder voerde gedurende vijf jaar onderzoek naar de almaar dalende betrokkenheid bij het werk, de arbeidstevredenheid en het moreel op de werkvloer. Volgens Snyder moeten de redenen voor het feit dat ondergeschikten van een homoseksuele chef zich meer betrokken voelen niet gezocht worden in de seksuele geaardheid van hun baas. Hij ziet eerder een verklaring in wat hij de zeven G-quotiënt-beginselen noemt. Deze factoren -inclusie, creativiteit, aanpassingsvermogen, communicatie, verbondenheid, intuïtie en samenwerking - zorgen voor een beter onderling begrip tussen manager en medewerker. Dit wederzijds begrip houdt de kloof tussen baas en werknemer klein. Het G-quotiënt legt de nadruk op het werkproces en niet op het eindproduct. Homoseksuele mannen zouden, volgens Snyder, goed scoren voor de factor inclusie omdat ze weten hoe het voelt om geminacht te worden voor de persoon die ze zijn. Hun benadering van leiderschap zou gebaseerd zijn op een uniek wereldbeeld dat zich ontwikkelde via hun levenservaring als outsider.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen