< Terug naar overzicht

Hoger onderwijs bereidt slecht voor op de arbeidsmarkt

Driekwart van de hogeschoolstudenten zijn onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook de helft van de werkgevers vindt het niveau van schoolverlaters ver onder hun vereisten. Bovendien betreurt 40 procent van de werknemers zijn studiekeuze.

Dat blijkt uit een studie van Tempo-Team in België, Nederland en Duitsland bij 1611 werknemers, 600 werkgevers en 379 laatstejaarsstudenten hoger onderwijs. De studie peilde naar de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Alle respondenten zijn het erover eens dat er snel meer inspanningen moeten geleverd worden om het hoger onderwijs meer arbeidsmarktgericht te maken.

60 procent zegt niet of slecht te weten welke studierichtingen de beste kansen op werk bieden. Bijna 70 procent vindt dat de leerstof veelal te theoretisch is en dat technische richtingen te weinig aantrekkelijk zijn.

Bijna de helft van de studenten erkent dat heel wat studierichtingen volledig nutteloos zijn voor de arbeidsmarkt.

Slechts 25 procent vindt dat het onderwijssysteem hen voldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt.

Twee derde van de studenten zegt meer nood te hebben aan praktijkstages tijdens hun studies. Ook moeten bedrijven meer aanwezig zijn op de campus om zich voor te stellen en te rekruteren. Slechts 20 procent zegt dat de onderwijsinstelling zelf voldoende inspanningen levert om studenten wegwijs te maken op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via sollicitatietraining.

Studiekeuze


Eenmaal aan het werk, blijken de ondervraagden nog kritischer te staan tegenover hun onderwijservaring. Minder dan de helft (40 procent) van de bevraagde Belgische werknemers zegt dat hun studies hen goed hebben voorbereid op hun huidige job en 30 procent stelt ronduit dat hun opleidingsniveau ver onder de verwachtingen van de bedrijven ligt.

Ruim 40 procent geeft aan dat zij vandaag met hun huidige kennis en ervaring nooit dezelfde studies zouden kiezen. Bijna 1 op de 2 werknemers erkent dan ook dat ze bij hun studiekeuze geen rekening hielden met hun toekomstige professionele carrière.

Amper 15 procent vindt dat het huidige onderwijssysteem studenten goed voorbereidt op de arbeidsmarkt, nauwelijks 30 procent is dan ook tevreden over het onderwijs vandaag.

De helft van de ondervraagde werkgevers stelt dat het onderwijssysteem voldoende voorbereidt op de arbeidsmarkt. Ruim twee derde meent dat het onderwijs meer praktijkgericht moet zijn en technische studierichtingen moet aanmoedigen. Een groot aantal werkgevers (40 procent) is de mening toegedaan dat een diploma hoger onderwijs een noodzakelijke voorwaarde is om een goede job te vinden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen