< Terug naar overzicht

Hoeveel verdient de Belgische CEO?

De Vlerick Management School heeft de resultaten bekend gemaakt van een jaarlijkse studie naar de renumeratie van topmanagers. Wat blijkt? Meer en meer bedrijven verschaffen informatie over de toplonen.

Het Executive Remuneration Research Centre van de Vlerick Leuven Gent Management School heeft zijn jaarlijkse onderzoek afgerond over de remuneratie van topmanagers. 99 bedrijven, die deel uitmaken van de beursindexen Bel-20, Bel-Mid en Bel-Small, zijn opgenomen in de analyse. Naast de praktijken op het vlak van openbaarmaking, besteedt het onderzoek ook aandacht aan de hoogte en de samenstelling van het remuneratiepakket. De cijfers hebben betrekking op 2007.

Openbaarmaking remuneratie


Uitgangspunt op het vlak van de openbaarmaking zijn de richtlijnen van de Belgische Corporate Governance Code.

 • 17 procent van de bedrijven verstrekt geen enkele informatie over de toplonen. Dit is een aanzienlijke verbetering in vergelijking met 2006 (toen nog 29 procent). Deze 17 procent vertegenwoordigt slechts 3 procent van de totale beurskapitalisatie van de Bel-20, Bel-Mid en Bel-Small samen. Daarenboven gaat het in zeven van de tien gevallen om beleggingsvehikels
 • .

 • 44 procent van de bedrijven volgt nauwgezet de Belgische Corporate Governance Code en geven de informatie over de remuneratie afzonderlijk voor de CEO en de andere leden van het directiecomité/dagelijks management. Ze maken bovendien een opsplitsing tussen vast salaris, variabele remuneratie en andere voordelen. Deze bedrijven vertegenwoordigen 73 procent van de totale beurskapitalisatie.


 • 35 procent van de bedrijven verstrekt enkel globale informatie, zonder verdere opsplitsing.


 • De naleving van de Code is het hoogst in de Bel-20-bedrijven, gevolgd door de Bel-Mid.


 • Hoogte en samenstelling remuneratiepakket  Het valt op dat de meeste bedrijven brutobedragen communiceren, terwijl de totaalkosten, die bijvoorbeeld ook rekening houden met patronale RSZ-bijdragen, eigenlijk het meest relevant zijn voor de aandeelhouder. Het onderzoek heeft de bedragen, waar nodig, dan ook herrekend naar de totaalkosten.

 • De mediaan (middelste waarneming) van de totale jaarlijkse kost van het vast salaris van een ceo in de Bel-20 bedraagt 790.000 euro, in de Bel-Mid 506.000 euro en in de Bel-Small 315.000 euro.


 • Het percentage van de jaarlijkse bonus in verhouding tot de totaalkosten van het vast salaris, bedraagt respectievelijk 81 procent, 86 procent en 28 procent.


 • Een niet onbelangrijk aantal bedrijven (11 op de 27 in de Bel-20 en Bel-Mid waarvoor gegevens voorhanden waren) hebben voor 2007 een lagere bonus uitbetaald dan voor 2006. Dit geeft een indicatie dat het variabel loon effectief ook variabel is.


 • Het totale remuneratiepakket van een CEO in de Bel-20 bestaat voor 42 procent uit vaste bezoldiging, voor 37 procent uit de bonus, de overige remuneratie (bijvoorbeeld pensioen) maakt 6 procent uit van het totaal, en de aandelengerelateerde beloning 15 procent. Dit betekent meteen ook dat iets meer dan de helft (52 procent) van het totale remuneratiepakket van een Bel-20-CEO prestatiegerelateerd is. Het relatief gewicht van de prestatiegerelateerde remuneratie ligt in deze bedrijven dan ook hoger dan in de Bel-Mid en Bel-Small. Een internationale vergelijking leert dan weer dat het belang van de aandelengerelateerde beloning, duidelijk lager ligt in België.

 • Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen