< Terug naar overzicht

Hoe werken Vlaamse werknemers?

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV onderzocht hoe Vlaamse ondernemingen en organisaties georganiseerd zijn. Werken zij met teams? Leidt dat tot minder of net meer leidinggevenden? Mogen werknemers zelf beslissen hoe en wanneer zij hun taken uitvoeren? Is er overleg met collega’s en leiding mogelijk? Is jobrotatie een optie?

De Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV ging na welke kenmerken van een innovatieve arbeidsorganisatie regelmatig voorkomen in Vlaamse bedrijven. Dit gebeurde op basis van de Ondernemingsenquête bij 1651 ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. De respondenten waren bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken.

Teams

Twee op vijf (41 procent) bedrijven werken met teams. Ongeveer de helft van alle bedrijven met teams (22 procent) zijn ook teamgeorganiseerd. Dit betekent dat meer dan de helft van de werknemers in teams werkt van maximaal twaalf leden. De quartaire sector is veel vaker teamgeorganiseerd dan de andere sectoren. Deze sector telt ook opvallend meer teams die kunnen beslissen over hun werkmethode en/of werkverdeling en -planning, in vergelijking met de industrie en de bouw waar een op vijf teams hierover geen bevoegdheden heeft.

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, resulteert meer teamwerk niet in minder leidinggevenden. Acht op tien bedrijven zagen de afgelopen jaren geen verschil in het aantal leidinggevenden niettegenstaande teamwerk sinds 2011 is toegenomen. Toen waren drie op tien bedrijven teamgeorganiseerd, in 2018 waren dat er iets meer dan vier op de tien (43 procent). Of het takenpakket van de leidinggevenden is veranderd, kan uit de enquête niet worden opgemaakt.

Autonomie is goed, controle is beter

Op de stelling ‘autonomie voor werknemers is goed maar controle is beter’, antwoordde de helft van de respondenten (52 procent) positief. Daarnaast streeft 65 procent ernaar om zoveel mogelijk bevoegdheden bij de medewerkers te leggen.

Bijna drie op tien leggen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de werknemers en zijn er niet van overtuigd dat controle beter is dan autonomie. Een op vier streeft ook naar zoveel mogelijk verantwoordelijkheid, maar vindt tegelijk controle beter. Autonomie en controle sluiten elkaar dus niet uit bij een kwart van de Vlaamse bedrijven.

Acht op tien bedrijven hebben georganiseerd werkoverleg, drie op tien kwaliteitskringen. Via deze organen kunnen problemen besproken worden met andere collega’s en direct leidinggevenden. Grote bedrijven hebben meer werkoverleg, kleinere betrekken dan weer relatief meer werknemers. Zeven op tien proberen ook een dynamiek op gang te brengen waarbij werknemers nadenken over het werk en de kwaliteit ervan.

In drie op tien bedrijven wisselen werknemers regelmatig van job of functie. Deze bedrijven doen vaker een beroep op de kennis van het personeel om te vernieuwen.

Link met innovatie producten en diensten

Om de resultaten te interpreteren, maakte de Stichting een index op basis van de IAO-kenmerken die in de enquête aan bod komen. Er werd een positief verband gevonden tussen de index en het innovatiecijfer dat aangeeft hoeveel percent van de omzet gerealiseerd is door nieuwe of verbeterde producten of diensten. Ook opvallend: jonge bedrijven scoren niet significant hoger dan ‘oude’. Een innovatieve arbeidsorganisatie is dus niet typisch voor jonge bedrijven.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen