< Terug naar overzicht

Hoe professioneel is HRM?

De resultaten van de SHRM Global Survey over professionalisme en HRM, waaraan HR Square voor België zijn medewerking verleende, zijn bekend en worden gepresenteerd tijdens een seminarie op 22 oktober in Leuven. We lichten nu al een tipje van de sluier op.

De mate van professionalisme van HRM, zoals gepercipieerd door de beoefenaars van het vak zelf, biedt een gemengde aanblik. Enerzijds zijn de meeste personeelswerkers ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als een geheel van specifieke HR-kennis en dat dit ook erkend wordt. De respondenten zijn ook van oordeel dat werken en carrière maken in HRM zakelijke kennis en ervaring vereisen. Bovendien geven ze blijk van een sterk servicegerichte ideologie. Ze zijn tegelijkertijd bekommerd over het welzijn van de werknemers en de financiële resultaten van hun organisatie. Dit zijn essentiële kenmerken van professionalisme, volgens de door de onderzoekers gehanteerde criteria.

Anderzijds lijken HR-professionals last te hebben van een laag professioneel zelfbeeld. Drie indicatoren scoren laag en baren zorgen:

- de perceptie door personeelswerkers van de erkenning voor het werk dat ze leveren

- de behoefte om hun professionele geloofsbrieven formeel te bevestigen

- de interne controle op hun werkzaamheden.

Met andere en simpele woorden: HR-professionals vinden weinig erkenning, ze hechten weinig belang aan een specifieke opleiding van voldoende hoog niveau voor intrede in het vak (wat nog eens een negatieve invloed heeft op de erkenning) en ze geven zelf aan dat ze weinig te zeggen hebben (hogere machten in het bedrijf, de wetgeving en de bureaucratie zetten de toon; weinig last hebben ze dan weer van de vakbonden).

Deze bevindingen steunen op de resultaten van 615 respondenten in de Verenigde Staten. De enquête werd gevoerd in 23 landen. België leverde een bruikbare respons op van 90 personeelswerkers. Stemmen de Belgische resultaten min of meer overeen met de Amerikaanse of zijn wij “anders”? Dat komt u te weten op het seminarie dat op woensdagnamiddag 22 oktober plaatsvindt in Leuven. Daar stelt prof. Lisbeth Claus (SHRM Global) de resultaten in detail voor. Voor een analytische en kritische inbreng zorgen prof. Hilda Martens (LUC), Dirk Van Mechelen (Alcopa) en Rudy De Hainaut (Alken-Maes). Meer over het programma en de inschrijving vindt u elders op deze site.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen