< Terug naar overzicht

Hoe men met emoties omgaat, beïnvloedt hoe men functioneert in multiculturele teams

Hoewel de maatschappij steeds meer multicultureel wordt, hebben mensen nog steeds de neiging het gezelschap van gelijkaardige personen op te zoeken. Hierdoor ontstaan de facto gesegregeerde, monoculturele groepen waarin stereotypen over de andere groepen blijven bestaan. Uit onderzoek blijkt dat dit gelinkt kan worden aan emotiemanagement of een gebrek daaraan. Samen met twee collega's onderzocht Smaranda Boros (Vlerick Business School) de rol van emotiemanagement in een professionele multiculturele setting en de implicaties hiervan.

De studie analyseert hoe iemands stijl van emotiemanagement zijn of haar werking binnen een multicultureel team beïnvloedt. Er werd onderzocht in welke mate de deelnemers hun emoties onderdrukken en in hoeverre het onderdrukken van emoties een persoonlijke eigenschap is en de manier beïnvloedt waarop ze ondersteuningsnetwerken opbouwen of om advies vragen.

Cultuurverschillen

“We wilden ook onderzoeken welke rol cultuur speelt in dit fenomeen. Hoe beïnvloeden culturele waarden – namelijk individualisme en collectivisme – het effect van emotieonderdrukking op de manier waarop iemand een ondersteuningsnetwerk creëert of advies vraagt? Is er een verschil tussen matig diverse groepen, d.w.z. met één dominante cultuur, en superdiverse groepen zonder dominante cultuur”, verduidelijkt Smaranda Boros (professor Crosscultureel Management en Organisatiekunde, Vlerick Business School). Samen met Lore van Gorp (onderzoeker Universiteit Gent) en Michael Boiger (assistent-professor Culturele Psychologie, Universiteit van Amsterdam) onderzocht ze de rol van emotiemanagement in een professionele multiculturele setting en de implicaties hiervan.

Individualistische culturen, zoals in België, Nederland, Duitsland en de VS, steunen op een onafhankelijk zelfbeeld, waarbij veel belang wordt gehecht aan persoonlijke kenmerken, verlangens en verwezenlijkingen. Onderzoek suggereert dat het onderdrukken van emoties in zo'n context waar zelfexpressie de norm is, schadelijk is voor de geestelijke gezondheid en de levenstevredenheid.
Collectivistische culturen daarentegen promoten een zelfbeeld van onderlinge afhankelijkheid, waarbij personen gedefinieerd worden door hun sociale rol als moeder, vader, zoon of dochter, en door hun sociale relaties. Omdat emotieonderdrukking aansluit bij de collectivistische normen waarbij men zich aanpast in functie van het algemene welzijn van de groep, wordt dit niet geassocieerd met geestelijke of sociale gezondheidsproblemen. Voorbeelden van collectivistische culturen zijn Aziatische en Afrikaanse landen en landen in Zuid-Amerika. Oost-Europese landen zijn eerder collectivistisch, maar worden steeds individualistischer.

Soort zoekt soort

Het onderzoek gebruikte de Vlerick School als model voor een multiculturele professionele omgeving, waarin twee groepen jonge professionals gevolgd werden: marketingstudenten en studenten van de voltijdse MBA. De marketingroep was matig divers, 74 procent van de studenten was in België geboren. De groep MBA-studenten was superdivers: slechts 12 procent van de studenten was in België geboren en de andere studenten waren afkomstig uit 26 verschillende landen.
Bij het begin van het academiejaar werd informatie verzameld over de manier waarop de studenten omgingen met hun emoties. Op vier verschillende momenten moesten ze aangeven op welke medestudenten ze regelmatig een beroep deden voor advies en sociale steun. Voor de verwerking van de gegevens werd gebruik gemaakt van complexe netwerkanalyse.

De studie ontdekte een gelijkaardig patroon in beide groepen: studenten uit individualistische culturen hebben de neiging voornamelijk contact te zoeken met andere studenten uit individualistische culturen, terwijl studenten uit collectivistische culturen het advies van medestudenten uit collectivistische culturen verkiezen. Dat fenomeen is duidelijker merkbaar bij mensen die hun emoties gewoonlijk onderdrukken dan bij zij die dat niet doen. "De culturele dimensie van individualisme versus collectivisme blijkt van groot belang te zijn, omdat die bepaalt hoe we onszelf definiëren en hoe open we zijn in relaties", merkt Boros op. "Het resultaat komt dus niet als een verrassing. Mensen uit gelijkaardige culturen delen – zelfs als ze een andere nationaliteit hebben – bepaalde opvattingen over identiteit en aanverwante waarden, zoals hoeveel men moet geven of opofferen in een relatie."

Naast de culturele segregatie toonde de studie aan dat onderdrukkers uit individualistische culturen minder advies vragen dan onderdrukkers uit collectivistische culturen. "Ook dat kan eenvoudig verklaard worden", zegt Boros. "De essentie van individualisme is dat je in je eentje lijdt – ik overdrijf natuurlijk een beetje – en dat je zelf probeert uit te zoeken wat je moet doen. In collectivistische culturen is dat fenomeen minder aanwezig. Mensen uit collectivistische culturen zoeken gemiddeld meer contact met elkaar omdat ze dat contact nodig hebben."

Laat emoties weer toe op de werkvloer

Als emotiemanagement verwaarloosd wordt, hebben mensen de neiging zich af te zonderen, alleen of met gelijkgestemden. Daardoor kunnen zowel individuen als organisaties de vruchten van diversiteit niet plukken, zoals afwijkende standpunten die ertoe aanzetten om creatief te denken en te innoveren.
"Mensen volgen vaak diversiteitstrainingen om beter te leren werken in multiculturele groepen", zegt Boros, "maar ons advies is om eerst een opleiding emotiemanagement te volgen. Je moet immers je eigen emotionele vaardigheden verbeteren vooraleer je correct met andere mensen kunt omgaan."

Bron: Vlerick Business School

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen