< Terug naar overzicht

Hoe meer flexibele medewerkers, hoe minder aandacht voor HR

Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en worden gekenmerkt door minder HR-beleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel, van de organisatie en uiteindelijk van de beroepsbevolking, op termijn in het gedrang komen.

Dit is één van de conclusies die organisatie-adviesbureau Berenschot trekt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’, dat is verschenen bij HR Strategie, een imprint van WEKA Business Media.

Naarmate het aantal tijdelijke contracten toeneemt ten opzichte van de vaste contracten, is er minder ruimte voor personeelsbeleid en opleidingen. Hoewel de inzet van tijdelijke contracten op korte termijn voordelig lijkt te zijn voor organisaties, kan dit op de lange termijn juist weer voor kwaliteitsproblemen zorgen.

“Juist opleiding en ontwikkeling creëren betrokkenheid en waarborgen kwaliteit en continuïteit van diensten. Dat vormt de grootste uitdaging voor organisaties ten aanzien van de flexibele schil”, zeggen de onderzoekers. Maatschappelijk gezien is het bovendien van belang om de gehele beroepsbevolking op een afdoende opleidingsniveau te brengen of te houden. Door niet te investeren in een deel hiervan ontstaat een tweedeling.

Personeelsafdeling buiten spel


Uit het onderzoek blijkt ook dat er minder beleidsmedewerkers op de personeelsafdeling werkzaam zijn, naarmate het aantal tijdelijke contracten stijgt. Tegelijkertijd neemt het aantal administratieve krachten toe.

“Daar waar personeelsmanagers van oudsher een belangrijke rol spelen bij de capaciteitsplanning, het beloningsbeleid, werving en selectie van het vaste personeel, staan ze met betrekking tot de flexibele schil enigszins buiten spel”, aldus de onderzoekers. Daarmee wordt een substantieel deel van het personeelsbestand aan de directe invloed van de personeelsafdeling onttrokken.

Het onderzoeksrapport ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement 2013-2014’, waaraan 143 personeelsmanagers hebben deelgenomen uit de profit en non-profit, meet prestaties op het gebied van in- en uitstroom van personeel, verzuim, opleidingen, personeelsbezetting en budgetten.

Bron: Berenschot

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen