< Terug naar overzicht

Hoe langer de pendelrit, hoe hoger de werkstress

Wie dagelijks meer dan twee uur aan woon-werkverkeer spendeert, loopt veel meer kans op stress en psychische vermoeidheid én is vaker afwezig op het werk. Dat is het geval voor 1 op de 10 pendelaars.

Voor de meerderheid van de Vlamingen (66,9 procent) blijft de reistijd van en naar het werk beperkt tot minder dan één uur per dag. Voor een kleinere groep (10,1 procent) duurt het pendelen wel heel erg lang: twee uur of zelfs langer.

Vooral hooggeschoolden pendelen langer. Bijna 1 op de 5 werknemers met een diploma hoger onderwijs is dagelijks meer dan twee uur onderweg. Bij werknemers met een diploma middelbaar onderwijs valt dat aandeel terug tot minder dan 1 op de 10.

Tussen de beroepsgroepen zijn er grote verschillen. Vooral bij de middenkaders/professionals is een grote groep (19 procent) lang onderweg naar het werk. Bij arbeiders geldt dat maar voor 5 procent. Opvallend is dat ook bij de zorgmedewerkers slechts een hele kleine groep ver van het werk woont.

De impact van het dagelijkse woon-werkverkeer op het welzijn van de werknemers is in kaart gebracht door de Stichting Innovatie & Arbeid. De studie is gebaseerd op enquêtegegevens uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor van 2013.

Vrije tijd

De studie leert voorts dat de telecom- en de financiële sector het grootste aantal werknemers herbergen (bijna 25 procent) die dagelijks twee uur of meer aan woon-werkverkeer moeten besteden. De horeca en de kleinhandel zijn dan weer sectoren waar slechts een piepkleine minderheid (3 tot 5 procent) tot de lange pendelaars behoort.

Dat verschil in reistijd is niet zonder belang, want volgens de Stichting Innovatie & Arbeid “hebben lange pendeltijden een negatieve invloed op het welzijn en het functioneren van werknemers.”

Zo ondervindt 18,2 procent van de werknemers die lange pendelritten doen, problemen om werk en privé in balans te houden. Dat zijn er dubbel zoveel als in de groep werknemers die minder dan een uur pendelt. Logisch, aldus het rapport, “want werknemers die veel tijd nodig hebben om zich van en naar het werk te verplaatsen, hebben nu eenmaal minder tijd over voor het gezin of vrije tijd.”

Ziekteverzuim

De duurtijd van het woon-werkverkeer heeft ook een impact op de werkstress en -motivatie. Bij pendelaars met een lange reistijd kampt liefst 37,9 procent met werkstress, beduidend meer dan bij wie dicht bij het werk woont.

De gevolgen zijn navenant. Werknemers met een lange pendeltijd zijn vaker afwezig op het werk. Het gaat wel vooral om korte afwezigheden. Er is geen verschil in langdurig ziekteverzuim tussen werknemers met een lange of een korte woon-werkverplaatsing.

Werknemers met een lange pendeltijd overwegen wel vaker om naar ander werk te zoeken. Bijna 13 procent zegt dat in het afgelopen jaar ‘geregeld’ te hebben overwogen.

Al is ook volgens het rapport zelf enige nuancering nodig: de concrete arbeidssituatie en de individuele jobinhoud hebben een veel grotere impact op het welbevinden van de werknemers dan de duurtijd van hun dagelijkse woon-werkverplaatsing.

Bron: De Standaard (standaard.be)


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen