< Terug naar overzicht

Hoe kan performance management wel wérken?

Volgens experts faalt ongeveer 56% van de projecten die gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van een performance managementsysteem. Hoe kan het dan wel slagen?

Om te ontdekken hoe een performance managementsysteem bedrijven kan helpen om vooruitgang te boeken, hebben de Vlerick Business School en het rekruteringsbedrijf Robert Half een rapport ontwikkeld dat bedrijven helpt hun prestaties te verbeteren.

Niet alleen financiële prestaties van belang

Goed performance management betekent meer dan simpelweg focussen op hoe een bedrijfsstrategie in betere financiële resultaten vertaald kan worden. Bedrijven moeten bepalen waar ze voor staan en met wie ze daarvoor staan. Deze vragen beïnvloeden fundamenteel de manier waarop prestaties worden gemeten.

Regine Slagmulder, professor Accounting & Control aan de Vlerick Business School, legt uit: “Vanwege de bezorgdheid om duurzaamheid ligt het zwaartepunt van de discussie de laatste tijd eerder op een bredere context van performance management dan enkel op financiële prioriteiten. De bedrijven die goed zijn voor een brede groep van stakeholders, zijn doorgaans ook de bedrijven die financieel goed presteren.”

De uitdagingen

Alle bedrijven, ongeacht hun grootte, zien in dat het managen van prestaties essentieel is voor succes. Maar ondanks de overvloed aan hulpmiddelen, vinden veel bedrijven het nog altijd moeilijk om performance managementsystemen daadwerkelijk te implementeren en er voordeel uit te halen.

De meest voorkomende uitdagingen voor bedrijven zijn:

  • Strategisch niet op één lijn zitten en geen gezamenlijk strategisch doel hebben binnen het bedrijf.
  • Niet over het juiste talent en de juiste expertise beschikken.
  • Een onvoldoende geïntegreerde strategie in de dagelijkse activiteiten.
  • Een performance managementsysteem dat niet regelmatig wordt herbekeken en onderhouden.
  • Een performance management dat plaatsvindt binnen organisatorische zuilen in plaats van een geïntegreerde procesaanpak te hanteren.
  • Te veel nadruk op formele systemen en niet genoeg aandacht voor de denkrichting en het gedrag van werknemers.

Zet in op het juiste talent

Een bedrijf prestatiegericht maken, hangt nauw samen met het beschikken over het juiste talent en het ontwikkelen van goed uitgewerkte, proactieve aanwervingsplannen. Het is dus belangrijk om cruciale tekorten aan competenties in kaart te brengen en te benoemen. Het gaat niet alleen om het bepalen van doelstellingen, maar ook om de juiste mensen in huis te hebben die dingen voor elkaar kunnen krijgen.

Met een duidelijk inzicht in hun strategie en doelstellingen hebben bedrijven een goed vertrekpunt om een aanwervingsstrategie te ontwikkelen die precies bij hun specifieke behoeften past. Bedrijven die uitmuntende prestaties nastreven, zijn zonder twijfel dan ook het best gebaat bij een strategische en proactieve benadering van de personeelsplanning.

Context bepaalt doeltreffendheid 

De ruggengraat voor performance management is het aansturen van een systematisch proces van plannen, doelen bepalen, meten, monitoren, evalueren en belonen. Performance management is echter meer dan het eenvoudigweg opleggen van een formeel proces om de bedrijfsprestaties op koers te houden. Het is de context die de doeltreffendheid bepaalt en die kan in vier bouwstenen uitgedrukt worden:

  1. Een welomschreven strategie en ambities met duidelijke mijlpalen voor het behalen van doelen op zowel korte als lange lange termijn in een steeds veranderende marktomgeving.
  2. Degelijke systemen en processen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsstrategie verweven is met de dagelijkse activiteiten van de werknemers, en tegelijkertijd hen de verantwoordelijkheid geven voor het behalen van hun doelen en hen zodoende te belonen.
  3. Ondersteunende organisatorische capaciteiten door het juiste talent in het bedrijf te hebben, werknemers verder te ontwikkelen aan de hand van talentmanagementprogramma’s en een positieve werkomgeving te creëren.
  4. Een betrokken cultuur en denkwijze die wordt gecreëerd door het regelmatig geven van feedback, training en coaching, waardoor werknemers over de nodige vaardigheden beschikken om hun doelen te bereiken en open te staan voor verandering. 

“Bij het implementeren van performance managementsystemen moet een bedrijf vermijden om uitsluitend in termen van formele systemen en processen te denken. Het is een grote fout om de essentiële rol van de organisatiecultuur over het hoofd te zien. Het is niet alleen belangrijk om over het juiste talent en gemotiveerd personeel te beschikken, ook de combinatie met uitvoerige communicatie en opleiding, en het bewerkstelligen van een degelijk niveau van prestatiediscipline binnen het bedrijf is onmisbaar. Doeltreffend performance management heeft invloed op de manier waarop mensen denken en zich gedragen én is daardoor een krachtig instrument voor verandering”, besluit professor Regine Slagmulder.

Bron: Rober Half (roberhalf.be)


Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen