< Terug naar overzicht

Hoe beïnvloeden leiders het welzijn van werknemers?

‘Unravelling the black box of how leaders affect employee well-being’: met dat proefschrift promoveerde organisatiepsychologe Anouk Decuypere tot doctor aan de UGent, met als promotoren de professoren Adelien Decramer en Mieke Audenaert. Het moet vooral goed zitten in het hoofd van de leiders zelf en zij moeten open en aandachtig communiceren.

De taken van leidinggevenden kan men grofweg in twee categorieën indelen: beslissingen nemen en effectief communiceren met medewerkers. In haar doctoraat concentreerde Anouk Decuypere zich vooral op dat laatste: beter communiceren met medewerkers. De hoofdvraag was hoe leidinggevenden zich het best kunnen gedragen als ze welzijn van hun medewerkers willen verhogen. Dat is niet alleen relevant vanuit altruïstische motieven, maar (vooral) ook omdat hoger welzijn gerelateerd is aan hogere productiviteit. Specifiek focuste zij op het verbeteren van bevlogenheid.

Uit een theoretische analyse bleek dat er verschillende manieren zijn om bevlogenheid te bevorderen:

  • meer ondersteuning bieden en minder eisen stellen
  • medewerkers motiveren door het gevoel van autonomie, verbondenheid of competentie te verhogen
  • zelf een ‘bevlogen’ rolmodel zijn
  • positieve uitwisselingen met medewerkers stimuleren
  • emotionele ‘besmetting’ van bevlogenheid bevorderen.

Daarnaast onderzocht Decuypere welke leiderschapsstijl het meeste effect heeft op bevlogenheid. Uit een meta-analyse – een analyse van verschillende empirische studies bij elkaar – kwam er geen winnaar uit de bus. Alle positieve leiderschapsstijlen bleken gerelateerd te zijn aan bevlogenheid. Ze vond wel dat de diverse positieve leiderschapsstijlen gemeenschappelijke gedragskenmerken hebben: een moreel perspectief hebben, een rolmodel zijn, focussen op psychologische behoeften van medewerkers (autonomie, competentie en verbondenheid) en het ontwikkelen van een positieve relatie met medewerkers.

Maar wat is het belang van het welzijn van de leidinggevenden zelf? Het blijkt dat de vervulling van psychologische noden (autonomie, competentie en verbondenheid) belangrijk is voor positief leiderschap. Decuypere zag ook dat ‘mindfulness’ hiertoe kan bijdragen. Daarnaast bleek dat de vervulling van psychologische noden van leidinggevenden ook ‘doorstroomt’ naar medewerkers: hoge scores van leidinggevenden op autonomie, competentie en verbondenheid is positief geassocieerd met hoge scores bij hun medewerkers.

Ten slotte ontwikkelde ze een nieuw communicatieconcept en een bijhorende vragenlijst: leader attentive communication is gedefinieerd als het aannemen van een open en aandachtige houding bij het communiceren met medewerkers. Dat is geassocieerd met psychologische behoeftebevrediging bij medewerkers, wat ook leidt tot meer bevlogenheid.

De datavergaring (op drie verschillende tijdstippen), bij leiders en hun medewerkers, toonde enkele positieve verbanden aan met betrekking tot de tevredenheid met de communicatie van de leider, het vertrouwen in de leider, dienend leiderschap, mindfulness van de leider tijdens gesprekken en (lagere) burn-out.

Bron: UGent

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen