< Terug naar overzicht

Het sluipende gif van werkintensivering

Allerhande monitoringinstrumenten in België en elders hebben werkdruk en burn-out al sinds jaren hoog op de agenda geplaatst. Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg (*) brachten in beeld waarom werknemers in enkele beroepen steeds meer werkdruk ervaren en doen aanbevelingen voor interventies door HR. Zij onderzochten zes beroepen, maar hun suggesties zijn waarschijnlijk ook bruikbaar voor tal van andere.

Thuiszorgmedewerker, leerkracht in het basisonderwijs, ICT-systeembeheerder, mobiele objectbeveiliger, vrachtwagenchauffeur binnenland en orderpicker waren de zes beroepen die onder de loep werden genomen. Er werd een integraal onderzoekmodel ontwikkeld waarin ‘werkintensivering’ werd bekeken vanuit de wisselwerking tussen veranderingen in de kwantitatieve taakeisen, in de kwalitatieve taakeisen, in de hulpbronnen voor het werk en in de persoonlijke hulpbronnen van de werknemers. Voor de details van het rapport verwijzen we naar de link onderaan.

Waarom ervaren mensen in verschillende beroepen steeds meer werkdruk, met de bijhorende onaangename gevolgen voor henzelf en hun werkgever? Dat is het gevolg van een complexe wisselwerking tussen allerlei facetten van het werk, de werknemers zelf en de maatschappelijke context.
In alle onderzochte beroepsgroepen hebben de werknemers het de voorbije 20 jaar lastiger gekregen. Dit komt door minder of onaangepaste hulpbronnen en hogere taakeisen, zoals gebruik van technologie die steeds hogere eisen stelt aan snelheid of beschikbaarheid. Ook voor ogen te houden: medewerkers krijgen te maken met altijd maar meer veeleisende klanten, patiënten, collega’s, leerlingen en ga zo maar door, als gevolg van ‘veranderende’ waarden en normen.

Om met nieuwe technologie – die altijd met de beste bedoelingen of toch redenen wordt ingevoerd – te kunnen omgaan en de mentale belasting ervan te verminderen, is in voorkomend geval vorming en ondersteuning gepast. Dat had u zelf ook kunnen bedenken, natuurlijk. Maar belangrijker nog is de gevolgen van de veranderingen te bespreken en na te gaan of de technologie echt ondersteunend is.
Voorts is het aan te bevelen te investeren in conflict- en communicatievaardigheden, gezien de veranderde normen en waarden bij het publiek (in ruime zin).
Toenemende werkdruk is een sluipend gif en dat weten we allemaal. De verdienste van deze paper is niet dat hij dit aan het licht brengt, maar wel dat hij een systematische aanpak van het probleem voorstelt. En wakker schudt voor zaken die gemakshalve niet goed aangepakt worden. Meer erover in Tijdschrift voor HRM.

(*) De onderzoekers zijn Sjanne Marie van den Groenendaal, dr. Charissa Freese en prof. dr. Marc van Veldhoven, allen verbonden aan het Departement Human Resource Studies, Universiteit Tilburg.

Bron: Tijdschrift voor HRM 3/2020 - https://tijdschriftvoorhrm.nl/

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen