< Terug naar overzicht

Het jaarlijks evaluatiegesprek: corona steekt er vaak stokje voor

Door corona verlopen de jaarlijkse evaluatiegesprekken in heel wat bedrijven anders dan vroeger. Slechts de helft van de ondernemingen zal de traditionele functioneringsgesprekken laten doorgaan zoals gepland. Drie op tien bedrijven passen zich aan de nieuwe realiteit aan en 15 procent houdt zelfs geen evaluaties. Het kan beter, maar of daarom het jaarlijkse ritueel moet terugkeren?

Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het jaar van thuiswerk, tijdelijke werkloosheid en heel wat veranderingen. Ook de manier waarop werkgevers hun medewerkers zullen evalueren, wordt onder de loep genomen. Voor 15 procent van de werkgevers is het simpel: zij houden gewoon geen evaluaties dit jaar. Drie op tien bedrijven zullen de evaluaties van hun werknemers anders aanpakken: 13 procent schakelt over op continue evaluatie, de rest stelt het geplande evaluatiemoment even uit, bijvoorbeeld naar halfweg 2021. Pakweg de helft van de ondernemingen – 53 procent – laat zijn traditionele evaluatiegesprekken wel gewoon doorgaan zoals gepland. Dat blijkt uit een enquête van Acerta, KU Leuven en HR Square.

Figuur 1: Hoe zullen werkgevers hun werknemers in 2020 evalueren?

Tom Vlieghe, Directeur Talent Center Acerta, commentarieert: “Feedback is en blijft belangrijk, misschien nog meer in deze coronatijden dan anders. Zelf spreken we liever over feedforward, omdat het doel is elkaar verder te helpen groeien. Dit jaar is het bijzonder interessant: wat kunnen we leren uit de voorbije periode en wat kunnen we hieruit meenemen naar de toekomst, ook als coronamaatregelen terug zouden versoepelen? Op het niveau van de organisatie en de individuele medewerker, want er moet ook aandacht zijn voor wat dit met de medewerkers doet. Thuiswerk, nieuwe digitale vaardigheden, verhoogde flexibiliteit en wendbaarheid hebben op ieder individu een andere impact.”

Uit een ander onderzoek van Acerta blijkt dat de grootste verzuchting van werknemers is dat ze meer erkenning en waardering voor hun werk willen. Ook zij zijn dus eigenlijk vragende partij voor een continue evaluatie. Medewerkers snappen wel dat ze inzetbaar moeten blijven, maar 27 procent zag zijn competenties of potentieel nog nooit in kaart gebracht, 29 procent kreeg nooit te horen wat zijn werkgever nu eigenlijk verwacht. Nochtans is inzetbaarheid een element dat werkgevers willen meenemen in de verloning.
Uit het onderzoek van Acerta, KU Leuven en HR Square blijkt dat drie op vier werkgevers meer willen verlonen op basis van de inspanningen die medewerkers leveren om hun toekomstige inzetbaarheid te verhogen. Het is zelfs zo dat werkgevers eerder op inzetbaarheid dan bijvoorbeeld op anciënniteit zouden willen verlonen.
Tom Vlieghe: “We zien dat maar liefst de helft van de werknemers nog niet gewonnen is voor een loonbeleid dat prestaties en resultaten beloont. Zolang evaluaties niet transparanter, opener en meer continu doorheen het jaar verlopen, is er bij werknemers nog een grote terughoudendheid om de klassieke verloning, met bijvoorbeeld anciënniteit als parameter, los te laten. Het is beter om in te zetten op een permanent open dialoog met voldoende ruimte voor feedback en feedforward. Zeker in deze coronatijden hebben medewerkers meer dan ooit nood aan terugkoppeling, bevestiging en motivatie. ”

Bron: onderzoek Acerta, KU Leuven en HR Square met 576 werkgevers-respondenten, uitgevoerd in september 2020.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen