< Terug naar overzicht

Het glazen plafond komt nog niet in beweging

In 25% van de bedrijven zetelt er geen vrouw in het directiecomité. Mannen verdienen fors meer in vergelijking met hun vrouwelijke collega’s. Mannen zijn veel sterker aanwezig in de hogere loonklassen (64% van de totale mannelijke populatie werknemers bevindt zich in de loonklasse vanaf 2500 euro, ten opzichte van slechts 38% van de totale vrouwelijke populatie).

Een nieuw onderzoek van SD Worx bevestigt wat we al vreesden en wisten: de professionele doorbraak van vrouwen als groep is er nog niet. Om de loonverschillen tussen mannen en vrouwen juist in kaart te brengen, maakten de onderzoekers een vergelijking tussen de deeltijdse en de voltijdse werknemers. Mannen zijn prominenter vertegenwoordigd bij de voltijdse werknemers: 63% tegenover 37% vrouwen. Bij de voltijdse werknemers stelt men bovendien vast dat naarmate het salaris toeneemt, het aantal vrouwelijke werknemers sterk daalt. Zodra de grens van 2500 euro bruto wordt overschreden, ziet men het aantal mannen toenemen. Daarna gaat het snel in stijgende lijn met de vertegenwoordiging van de mannelijke collega’s. In de hoogste klasse van meer dan 6000 euro telt men 89% mannen tegenover 11% vrouwen.

Er bestaan ook opmerkelijke regionale verschillen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 55% vrouwen geteld in de hogere loonklassen vanaf 2500 euro, terwijl in de provincie Antwerpen slechts 33% van de vrouwen in de hogere loonklassen boven 2500 euro zitten.
En hoewel vrouwen duidelijk sterker vertegenwoordigd zijn in deeltijdse banen dan hun mannelijke collega’s, zijn het ook hier de mannelijke werknemers die de hogere salarissen binnenhalen.

Met betrekking tot de aanwezigheid van vrouwen op directieniveau werd de volgende vaststelling gedaan. In 14,5% van de bedrijven zetelen er evenveel mannen als vrouwen in het directiecomité. Daarna gaat het met de vertegenwoordiging van vrouwen in dalende lijn. In één op vier bedrijven is er geen vrouw in het directiecomité aanwezig. In 1,4% van de situaties zijn er enkel vrouwen te vinden op het hoogste echelon.

SD Worx voerde het onderzoek uit op zijn databank waarin 13.654 werkgevers en 240.787 werknemers zijn vertegenwoordigd en op een bevraging bij 3500 werknemers die een representatief staal vormen van de Belgische arbeidsmarkt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen